Trdno stojimo za navedbami obeh kolegov, ki sta jih podala med pričanjem. Prav tako trdimo, da sta postopke vročanja sodne pošte izvedla profesionalno, korektno in v skladu z vsemi zakonskimi pravili vročanja.

Ostro obsojamo izjave odvetnika Janeza Janše Francija Matoza, da je pričanje pismonoš neprepričljivo, priči pa da sta neverodostojni. Odvetnikovi napori pri dokazovanju, po njegovem prepričanju, nepravilnega vročanja so v nekaterih delih diskreditacija naših kolegov in s tem našega našega poklica, pri čemer se poraja sum, da so v ozadju politične in druge motivacije, nepovezane s samim primerom.

Prelaganje krivde za nesprejem sodne pošte na ramena pismonoš označujemo za zavržno dejanje. Pismonoši sta ravnala tako, kot jima narekujejo in ju zavezujejo interna pravila Pošte Slovenije, to pa je, da v poštne nabiralnike strank pismonoše nikoli ne smejo puščati pošte-ovojnic in drugih pošiljk na način, da bi do njih prišla tretja oseba (mimoidoči ali druga nepooblaščena oseba). Interna navodila pismonoše prav tako zavezujejo, da se v poštne nabiralnike ne sme vstavljati pošiljk tako, da bi se kakor koli poškodovale. Pri vročanju pošiljke v nabiralnik Janeza Janše sta omenjeni pismonoši vse našteto dosledno upoštevala.

Pismonoše se pri svojem delu vse pogosteje srečujejo s težavami zaradi neustreznih in tudi doma izdelanih poštnih nabiralnikov. Po zakonu o vročanju v upravnih in pravdnih postopkih morajo pismonoše presojati in sporočiti pošiljatelju, da je poštni nabiralnik naslovnika neuporaben in zato sodnih dopisov ni mogoče puščati v njem. V zvezi s tem je zato zelo sporno, da so pismonoše vse prevečkrat primorani pričati na sodišču, pri čemer se zastavlja vprašanje, ali so hišni nabiralniki namenoma predelani tako, da se sodno vročanje ne more opraviti.

Našo težavo bi rešili standardizirani, enotni in dovolj veliki poštni nabiralniki. Zato pozivamo vse parlamentarne stranke, torej tudi poslansko skupino SDS:

– naj se nehajo sprenevedati, ko se zaradi lastnih političnih ali populističnih interesov izmikajo dvigovanju uradne pošte, v nadaljevanju pa nato krivijo in diskreditirajo vročevalce pismonoše;

– da predlagajo spremembe oziroma dopolnitve zakona poštnih storitvah tako, da bo standardiziral poštne nabiralnike, kar bo omogočilo, da bomo lahko svoje delo opravljali brez težav.

Saša Gržinič

predsednik, v imenu Sindikata poštnih delavcev (SPD)