Tako se prostora sploh ne more vnaprej organizirati in pripraviti, če se ne ve, kaj naj bi se v okviru države (in posamezne občine) razvijalo in podpiralo (tako rekoč ni »projektne naloge« za prostor) – ampak se kar čaka, kje in od kod se pojavi kdor koli z željo, da se na poljubni lokaciji »usede« v prostor. Šele takrat se »na novo« zaganja celotna procedura, s preverjanjem vplivov na okolje vred – popolnoma nesistemsko in v nasprotju z dobro prakso prostorskega načrtovanja ter ob tem učinkovitega sodelovanja z javnostjo.

Martina Lipnik, Ljubljana