Prav vrhunski raziskovalni, razvojni in pedagoški dosežki so postavili temelje za preoblikovanje visoke šole v Fakulteto za zdravstvo Jesenice leta 2014. Lani se je preimenovala v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin po prvi šolani skrbstveni sestri pri nas in uspešno akreditirala doktorski študij zdravstvenih ved. Danes ima akreditiranih že sedem študijskih programov na vseh treh bolonjskih stopnjah.

Kot prva fakulteta v Sloveniji je pridobila mednarodno akreditacijo za študij zdravstvene nege na prvi in drugi bolonjski stopnji, v njenem naboru študijskih programov pa so še programi fizioterapije (prva bolonjska stopnja), promocije zdravja (druga bolonjska stopnja), doktorskega študija zdravstvenih ved (tretja bolonjska stopnja) ter dva programa za izpopolnjevanje po prvostopenjskem študiju.