Okoli 1,15 do 2,14 milijonov ton plastičnih odpadkov letno odplavijo reke. To predstavlja približno petino vseh smeti v svetovnih morjih, je navedeno v raziskavi v reviji Nature, objavljeni sedmega junija.

Raziskovalci fundacije Ocean Cleanup iz Nizozemske, ki čistijo plastične odpadke iz svetovnih vod, so odkrili, da so za večino plastike, ki pristane v morjih, odgovorne azijske države, kot so Kitajska, Indonezija in Mjanmar, velik delež pa prispeva tudi afriška Nigerija.

Vir: The Ocean Cleanup Foundation

Sedem od 20. velikih svetovnih rek, ki tečejo po Kitajski, k onesnaženju prispevajo dve tretjini oziroma 67 odstotkov svetovnih odpadkov. Prva po vrsti je Jangce, ki teče skozi Šanghaj, eno najbolj poseljenih območij Kitajske. Sledi ji Gangeš, potem pa reka Xi, zahodni pritok Biserne reke, ki teče skozi provinco Guangdong. Ta je ena od najbolj poseljenih kitajskih provinc.

Nizozemski raziskovalci so odkrili, da samo ustje reke Jangce prispeva 20 tisoč ton smeti. Čeprav Azija nasploh proizvede relativno malo odpadkov na osebo v primerjavi s potrošniškim Zahodom, so očitno pri ozaveščanju pomena reciklaže precej v zaostanku. Leta 2008 je Kitajska v boju proti onesnaženju sicer začela zaračunavati plastično embalažo, medtem pa veliko kitajskih podjetij ne uporablja plastičnih vrečk, ki se jih lahko reciklira. Samo lani so ta podjetja skupno proizvedla 12 milijard ton plastičnih vrečk.