Kot vemo, so spremembe Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda SF razširile članstvo v svetu javnega zavoda iz petih na šest članov. Po novem zaposleni nimajo ne le enega, temveč dva predstavnika, kar pomeni tudi tretjinsko zastopanost v svetu, s tem pa večjo moč soodločanja. To sta Marina Kopše kot predstavnica orkestra, ki je bila članica sveta že v prejšnji sestavi, ter Katarina Lenarčič kot predstavnica zbora, drugače pa svetu predseduje Marjetica Mahne, ki prihaja iz ministrstva za gospodarstvo in je nekoč v svetu SF že sedela, podpredsednik je Boris Rener, nekoč direktor Glasbene produkcije RTV Slovenija in klarinetist, člana pa sta še Mojca Menart, direktorica Založbe kaset in plošč RTV Slovenija, ki je že bila poslovna in programska direktorica SF, ter Igor Teršar, prej direktor Javnega sklada za kulturne dejavnosti, sedaj pa je v. d. generalnega direktorja direktorata za ustvarjalnost pri kulturnem ministrstvu.

Prenovljeni sklep je zaposlenim omogočil tudi, da bodo odslej lahko podali mnenje v postopkih imenovanja in razrešitve pomočnika direktorja za vodenje umetniško strokovnega dela. S tem so bile izpolnjene osrednje zahteve stavkajočih, nedorečena tako ostaja le še usoda direktorja SF, ki bi moral po začetnih napovedih ministra za kulturo Toneta Peršaka s 1. julijem zapustiti ustanovo. Vendar se na ministrstvu še vedno pripravlja razpis za novega direktorja, kar pomeni, da se morebitna direktorjeva razrešitev zamika.