Medtem ko se na ministrstvu za zdravje zelo resno pripravljajo na pripojitev Bolnišnice Topolšica k Splošni bolnišnici Celje, so Šoštanjčani in drugi prebivalci šaleške in širše regije zaradi te namere na nogah.

»Nobenih izračunov ni, da bi pripojitev pomenila kakšen prihranek. Kvečjemu obstaja bojazen, da bi se dostopnost zdravljenja za ljudi zmanjšala in bi trpela tudi stroka. Analiz, ki bi jasno pokazale, kaj bi s tem pridobili, pa ni, zato vseh 240 zaposlenih v Bolnišnici Topolšica seveda skrbi, kaj bo z delovnimi mesti,« pravi predstavnica sindikata zdravstva in socialnega varstva v bolnišnici  Suzana Platovšek, obenem tudi pobudnica za ustanovitev civilne iniciative. Ta zdaj že aktivno zbira podpise proti pripojitvi ali celo ukinitvi bolnišnice.

Bojazen, da bi postala le negovalna bolnišnica

»V zbiranje se bodo vključili tudi na Koroškem, prav tako se bodo angažirala številna društva, tudi gasilci,« pravi Platovškova. Da to drži, nam je potrdil tudi Boris Goličnik, predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Šoštanj - mesto, ki se je obenem tudi kot član civilne iniciative za ohranitev bolnišnice že obrnil na vse gasilce regije SAŠA in jih pozval, da se aktivno angažirajo pri zbiranju podpisov.

»Združitev se želi izvesti v zelo kratkem času, brez jasno in podrobno predstavljene strategije, projekcij in analiz, kaj to pomeni za obstoj dejavnosti bolnišnice v takšnem obsegu in kvaliteti, kot se izvaja zdaj,« pravi Goličnik. Dodaja, da se bojijo, da bi se vse dejavnosti, ki se zdaj kvalitetno izvajajo, po združitvi preselile v Celje, Topolšica pa bi postala le negovalna bolnišnica.

»In to bolnišnica, ki je zdaj lepo obnovljena in je ravno zaradi obnove pristala v nezavidljivem položaju, ima pa visoko usposobljen in strokoven kader, ki zagotavlja bolnikom kakovostno obravnavo, kvalitetno, ter strokovno oskrbo. Zato mora takšna tudi ostati,« še meni Goličnik.

Da pripojitev bolnišnice Topolšica k celjski ne pomeni ukinitve sedanje dejavnosti v Topolšici, pa zatrjujejo na ministrstvu za zdravje, kjer aktivnosti za pripojitev nadaljujejo. »Skladno z dogovorom s poslovodstvoma obeh bolnišnic minuli teden bomo rešitev nove organizacije in dejavnosti pripravili do konca tega meseca. Obenem poteka tudi revizija poslovanja. Ugotovitve revizije pa bodo osnova za oceno potrebnih finančnih sredstev za sanacijo. Cilj pripojitve je izboljšanje zdravstvenih storitev za bolnike kot tudi ureditev razmer za zaposlene,« zagotavljajo na ministrstvu.

Da je odprtih vprašanj veliko več kot odgovorov, sploh pa za zdaj niso znani morebitni sinergijski učinki, pa pravi tudi vršilec dolžnosti direktorja Bolnišnice Topolšica  Jurij Šorli, »Sam se bom vsekakor zavzemal za to, da bo za bolnike enako dobro poskrbljeno kot zdaj, pa je čisto vseeno, kako se bo bolnišnica imenovala. A kompetentnih sogovornikov, ki bi nam to zagotovili, žal nimamo,« pravi Šorli, »sploh pa je združevanje ali primerjanje dveh ustanov s tako različnimi dejavnostmi in povrhu v različnih regijah, kot sta celjska in topolška bolnišnica, tako, kot pri primerjali kruh in lubenico.«

Ob tem Šorli opozarja tudi na trenutni povsem neustrezen način financiranja zdravstva ter podcenjene zdravstvene storitve. »V danih razmerah je povsem nemogoče pozitivno poslovati in zato imajo težave vse slovenske bolnišnice,« še pravi Šorli.