Zvonko Jaković, ki je redno zaposlitev dobil po izvedenem razpisu mestne občine Kranj, je bil v času županove predvolilne kampanje zadolžen za »prevoze in kuvertiranje«. Tako piše na strankinem seznamu zadolžitev.

To je zmotilo mestnega svetnika SNS Zorana Stevanovića, ki je na župana naslovil vprašanje v zvezi s – po njegovem mnenju – sporno zaposlitvijo novega uradnika. Slednji bo (če bo treba) tudi zdaj prevažal župana s službenim vozilom, prav tako druge funkcionarje. Kot je znano, bo Boštjan Trilar zaradi povzročitve prometne nesreče v vinjenem stanju dve leti brez vozniškega izpita.

Na mestni občini Kranj so nam pojasnili, da je bil celoten postopek izbire izveden po vseh predpisih in z vsemi potrebnimi soglasji, tudi sindikata. Ker je v oddelku tehničnih služb pomanjkanje kadrov, so zaposlili novega sodelavca in izbrali Zvonka Jakovića. Na razpis se je prijavilo 70 kandidatov, 62 jih je izpolnilo pogoje, najboljši je bil Jaković.

Na mestni občini Kranj imajo sicer v istem oddelku le enega zaposlenega, ki ima v pogodbi opredeljen prevoz oseb, a bo to lahko opravljal tudi novi sodelavec. Župan za prevoz na delo in domov ne potrebuje službenega vozila in voznika, protokolarni oziroma službeni prevozi pa potekajo enako kot ves čas mandata, so nam pojasnili na mestni občini Kranj, kjer poudarjajo, da je bil urad za tehnične službe kadrovsko podhranjen in je bila torej zaposlitev potrebna. Število zaposlenih (127) na kranjski občini se sicer v času župana Trilarja kljub odhodom in prihodom ni povečalo, Kranj sodi po števili uradnikov med »vitke« občine.

Bolj sarkastičen do takih pojasnil je mestni svetnik Zoran Stevanović, ki v zaposlitvi županovega sodelavca iz časa kampanje vidi uresničevanje županovih predvolilnih obljub. »Trilar je obljubljal nova delovna mesta in temu sledi z zaposlovanjem prijateljev in političnih privržencev. Tako je bilo pri gasilcih, v zavodu za turizem. Meni je žal gospoda Jakovića, ker vem, da služb manjka. A jih manjka tudi zato, ker se dogajajo takšna politična kadrovanja,« je dejal Stevanović.

Čeprav je Boštjan Trilar še kot kandidat za župana odločno napovedoval drugačno politiko pri razpisih, kadrovanju in nasploh porabljanju javnega denarja, je kasneje sprejeti kodeks o ravnanjih politikov, ki naj bi anomalije preprečil, ostal le mrtva črka na papirju, ko priporočila častnega razsodišča, da naj se po kodeksu ravna tudi župan, Trilar ni upošteval.

Prvi politični zaplet z razpadom koalicije se mu je zgodil kmalu po volitvah, ko se je izkazalo, da je mestna občina Kranj iz proračuna nakazala plačilo študentki, ki je bila sicer aktivna v predvolilni kampanji. Tudi njeno ime je na seznamu političnih aktivistov stranke Več za Kranj, ki ga je kot podkrepitev sumom o »političnem kadrovanju« priložil svetnik Stevanović.

Slednji terja tudi razpravo na seji mestnega sveta o javnem zavodu Gasilsko-reševalna služba Kranj, ki ga vodi županov prijatelj in tudi aktiven privrženec iz časa kampanje Tomaž Krišelj. Ta je izmed okoli sto prijavljenih za svojo tajnico izbral kandidatko, ki je bila prav tako aktivna v Več za Kranj in je celo kandidirala na volitvah. Zaradi spornih kadrovskih odločitev je zavod zapustil prvi mož gasilske operative Matej Kejžar.