Razprava o domnevno nezakonitih provizijah upravnikov, ki jih ti imenujejo nadomestila, je vse bolj vroča. Razgreva jo tudi agencija za zavarovalni nadzor, ki je načelno že odločila, da je zavarovalno posredništvo upravnikov in s tem povezano jemanje provizij protizakonito. Zdaj agencija preverja še konkretne nezakonitosti v pogodbah med štirimi zavarovalnicami in upravniki, ki po prvih razkritjih direktorja Sergeja Simonitija upravnikom omogočajo provizije v višini od 4 do 24 odstotkov vrednosti poslov.

Zakonsko in etično sporno delovanje SPL

Direktor zbornice za poslovanje z nepremičninami pri GZS Boštjan Udovič stališče agencije zavrača kot nepravilno in pojasnjuje, da niti od zavarovalnic niti od drugih dobaviteljev del in storitev v blokih upravniki ne jemljejo provizij, temveč zgolj nadomestila za plačevanje celotnih računov dobaviteljev ne glede na neplačnike med etažnimi lastniki. Tega rizika jim namreč po zakonu ne bi bilo treba prevzeti. »Po podatkih naših članov skoraj dva odstotka obveznosti etažnih lastnikov ostane neizterjanih, ogromni pa so tudi stroški izterjave zapadlih terjatev in s tem povezane administracije,« plačila upravnikom utemeljuje Udovič.

Sklepanje posebnih pogodb o nadomestilih za celotno poravnavanje računov tako po Udovičevih trditvah prvenstveno pričakujejo dobavitelji, ki s takšnimi pogodbami pogosto celo pogojujejo svoje sodelovanje. »V nobenem primeru pa storitev oziroma dobava etažnim lastnikom zaradi takšne pogodbe ne sme biti dražja, kot bi bila sicer, saj z njo upravnik zgolj prevzema del siceršnjih nalog in tveganj dobavitelja. Prepričani smo, da bi bili stroški za etažne lastnike celo višji, če takšnega sodelovanja z upravniki ne bi bilo,« poudarja Udovič.

Izkušnja našega bralca je drugačna. Stanovalci enega izmed ljubljanskih blokov so namreč konec lanskega decembra dobili obvestilo upravitelja dvigala, da jim bo mesečne stroške skrbništva in vzdrževanja znižal za 10 odstotkov, kolikor je dotlej plačeval upravniku stavbe SPL. Podjetje ThyssenKrupp dvigala se je odločilo odpovedati pogodbo o medsebojnem sodelovanju z upravnikom zaradi zakonsko in etično spornega delovanja SPL. »Ker smo kot mednarodno podjetje še toliko bolj zavezani k poslovanju skladno z zakonodajo in etiko poslovanja, smo se odločili odstopiti od pogodbe o medsebojnem sodelovanju z vašim upravnikom ter prihranek v celoti in transparentno prenesti v znižanje cene rednega mesečnega skrbništva in vzdrževanja vašega dvigala,« je stanovalcem sporočilo podjetje.

Dobavitelj bo dolžnike terjal sam

Od tedaj je etažnim lastnikom po njihovih besedah jasno, da SPL ne deluje v njihovo korist, temveč v lastno. »Takšne provizije so prepovedane tako z obligacijskim kot s stvarnopravnim zakonikom, ki določa, da mora upravnik pri svojem delovanju upoštevati interese etažnih lastnikov,« je opozoril stanovalec (ime hranimo v uredništvu), ki pravi, da nameravajo upravnika zdaj zamenjati.

Iz SPL so na naša vprašanja zgolj na kratko odgovorili, da podjetje ne pobira nobenih provizij in tudi nima sklenjenih nobenih pogodb, po katerih bi lahko provizijo upravičeno zaračunavali. V podjetju ThyssenKrupp dvigala pa so za Dnevnik podrobneje razložili, zakaj so odpovedali sodelovanje s SPL.

Pogodbe o medsebojnem sodelovanju upravniki in dobavitelji sklepajo tudi v tujini. »Izviren razlog je v plačilni nedisciplini etažnih lastnikov in s tem povezanih stroških izterjave relativno nizkih zneskov od vsakega posameznega etažnega lastnika, saj povprečen znesek mesečnega vzdrževanja in skrbništva dvigala v stavbi s 24 stanovanji ne doseže niti dveh evrov na etažnega lastnika,« so v podjetju utemeljili potrebo po takšnem sodelovanju.

Toda prav zaradi posebno občutljivega položaja upravnikov, ki so dolžni delovati v interesu etažnih lastnikov, podjetje ThyssenKrupp dvigala zahteva, da tovrstne dogovore upravnik razkrije etažnim lastnikom in zanje pridobi njihovo soglasje. »Po informaciji, da naj etažni lastniki ne bi bili ustrezno obveščeni o obstoju tovrstne pogodbe, in ker s strani omenjenega upravnika tudi po večkratnih poskusih nismo prejeli pojasnil o dejanskih stroških, povezanih s prevzemom terjatev, je bila odločitev za odstop od pogodbe jasna. V želji po razumevanju in dobrem nadaljnjem sodelovanju smo o odstopu od pogodbe obvestili etažne lastnike in za prihranjeni znesek znižali cene naših storitev,« so pojasnili v podjetju.

Dodali so, da po odstopih od tovrstnih pogodb pri teh upravnikih opažajo povečan delež neplačil etažnih lastnikov. »Vendar računamo na to, da bomo tudi pri etažnih lastnikih deležni razumevanja in tekočega plačila računov za naše storitve, ki jih naši marljivi zaposleni izvajajo zanje.«