Da iz javno-zasebnega partnerstva, v katerem naj bi v Radovljici nastal velik lesnopredelovalni obrat, ki naj bi med drugim poskrbel tudi za mestno ogrevanje, ne bo nič, je bilo jasno že kmalu po razpisu. Občina Radovljica ga je objavila letos, z njim je želela izbrati zasebnega partnerja za obsežen projekt, a se nanj ni odzval niti en zasebni vlagatelj.

Radovljiški občinski svet je zato na zadnji seji razveljavil odlok, na podlagi katerega naj bi bil Lesnopredelovalni center Radovljica vzpostavljen v javno-zasebnem partnerstvu. »Občina bo začela postopke za prodajo zemljišča, saj ocenjuje, da bodo zasebni vlagatelji bolj zainteresirani za naložbo v lesnopredelovalni center v primeru, da bodo gradili na svojem zemljišču,« pojasnjuje predstavnica občine za odnose z javnostmi Manca Šetina - Miklič. pe