Človek ima občutek, da vso državo hudič jemlje. Ocena pripravljenosti SV negativno, zopet ustanovijo poveljstvo sil, da bi jih ja še več paradiralo z generalskimi čini. Ko pa se zgodi katastrofa, kot je bil požar na Vrhniki, pride do problema koordinacije, kdo bo zadevo vodil, takrat vsi generali izginejo. Načelnik CZ trdi, da bi ob požaru na Vrhniki morala tako imenovani odziv voditi lokalna oblast. Potem je imel kolega svetnik Daniel Cukjati prav, ko je na izredni seji predlagal odstop župana in poveljnika lokalne civilne zaščite. Mislim, da sploh ni bil problem vodenja, ampak gašenja. Gasilci prostovoljci, Vrhničani, so za reševanje kraja izpostavili svoje življenje. Vprašanje je, ali so imeli primerna oblačila in ali so bili primerno zaščiteni glede na nevarne snovi. Glede na to, da nisi primerno zaščiten, iz strahu in šoka strokovnost pade na minimum. Glede na to, da je občinski svet kot prvi ukrep sprejel finančno pomoč za nabavo uničene opreme, z opremo nekaj ni bilo v redu. Z več gasilci sem govoril, bilo jih je strah, dušili so se, v grlu jih je peklo.

Mene osebno še najbolj zanima, kako je Kemis lahko v neposredni bližini urbanega naselja, na mejah območja Nature 2000, in to na območju Vrhnike, kjer je poveljstvo sil SV in operativni center. O čem govorim? Za vsak promet nepremičnine mora na Vrhniki biti soglasje Morsa, direktorata za obrambne zadeve. Pristojna služba je v primeru Kemisa morala že ob nakupu zemljišča zanj izdati soglasje na podlagi odredbe o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje (UL, št.7/99, 67/2003). Sploh pa je morala izdati soglasje ob Kemisovem zagonu. Je bilo opravljeno varnostno preverjanje?

Ja, najbolje, da naprtimo krivdo dekletoma, ministricama za obrambo in okolje, in zahtevamo njun odstop, grehi so starejšega datuma, dobri fantje bodo pa še naprej paradirali.

V resen razmislek skratka, ali je vrhniški požar katastrofa.

Vid Drašček, Vrhnika