Nekaj več kot 2000 stanovanj po Zasavju v lasti nepremičninskega podjetja Spekter, hčerinske družbe Rudnika Trbovlje-Hrastnik (RTH) v zapiranju, bo odkupil republiški stanovanjski sklad. Zasavci so s to odločitvijo zadovoljni, saj menijo, da bodo tako neprofitna stanovanja ostala v javnem interesu, s čimer naj bi pogoji ostali nespremenjeni tudi za njihove najemnike.

Sklep vlade je za zgodovinski označil zagorski župan Matjaž Švagan, ki je pred časom izrazil namero po odkupu vsaj dela Spektrovih stanovanj, a bo zdaj skrb, kje iskati sredstva za nakup nepremičnin, odveč. »Sklep bo imel enega izmed najbolj pozitivnih vplivov na dolgoročni razvoj regije, saj na najboljši možni način ščiti ekonomski in socialni položaj najemnikov Spektrovih neprofitnih stanovanj, ki jih je samo v občini Zagorje ob Savi okrog 600,« je prepričan Švagan.

Republiški stanovanjski sklad bo tako tisti, ki bo v večji meri poskrbel za odplačilo dolga, ki ga še ima Rudnik Trbovlje-Hrastnik do bank. Tako bo kljub knjigovodski vrednosti stanovanj, ki znaša okoli 21 milijonov evrov, sklad zanje moral odšteti le okoli 6 milijonov evrov, kolikor kreditov še mora odplačati rudnik pred dokončnim zaprtjem družbe prihodnje leto. Vsaj dva milijona evrov pa mora odplačati letos jeseni, tako da bo sklad nakup najverjetneje opravil deloma letos in deloma prihodnje leto, saj nakupa Spektrovih stanovanj v letošnji finančni načrt še niso vnesli in ga bodo zato morali prilagoditi investiciji, h kateri jih je zavezala vlada.

Spekter bo stabilna naložba

Ob tem je pomembno dejstvo, da naložba za državo ne bo slaba, saj Spekter že leta posluje dobro. Lani so tako ustvarili okoli 3,3 milijona evrov prihodkov in ustvarili 800.000 evrov dobička po obdavčitvi. Za investicijsko in tekoče vzdrževanje pa so namenili okoli 1,5 milijona evrov, s čimer je družba dober vir prihodka tudi za lokalna podjetja, predvsem podjetji Ahac Inženiring in Ahac A&R, obe v lasti trboveljskega gradbenega obrtnika. Ta je namreč s Spektrom samo od oktobra 2014 dalje, za kolikor nazaj so objavljeni podatki v aplikaciji Erar, skupno opravil za več kot 1,1 milijona evrov investicijskih in vzdrževalnih del na stanovanjih, čeprav ne gre za edinega izvajalca tovrstnih del v Trbovljah.

Njihov konkurent je denimo tudi podjetje Naše okolje, ki pa mu je Ahaca uspelo prehiteti le pri poslovanju z občino in investicijski obnovi občinskih stanovanj, a še to le v zadnjem mandatu. Občina sicer za obnovo svojih stanovanj letno v proračunu rezervira dobrih 300.000 evrov.

Stane Sotlar, direktor Spektra, ob tem zatrjuje, da se v družbi za izvajalca odločijo med prijavljenimi na javnem razpisu, odločajo pa njihova strokovnost, reference in cene. Poznavalci pa menijo, da bo zanimivo videti, kako se bodo ti posli odvijali po menjavi lastnika družbe, na katero kdaj prileti tudi kakšen očitek glede kadrovanja. Nazadnje denimo za nekdanjega občinskega uslužbenca Dušana Straška, ki so ga zaposlili konec avgusta lani kot »operativnega upravnika«, torej na področju upravljanja in vzdrževanja stanovanj. Za objavljeno delovno mesto je izpolnjeval vse pogoje, je zatrdil Sotlar in obenem poudaril, da z očitki o njegovi zaposlitvi niso seznanjeni.

Na občini, kjer so pred dnevi na višjem delovnem in socialnem sodišču dobili tožbo, ki jo je zoper občino po odpovedi pogodbe vložil Strašek, pa pravijo, da mu za opravljanje operativnih del s področja upravljanja stanovanj ne bi mogli izdati priporočila, saj teh del na občini, kjer je bil zaposlen 19 let, ni opravljal. Nazadnje je bil sicer vodja občinskega oddelka za okolje, prostor, gospodarske javne službe in premoženjske zadeve, ki so ga na občini z reorganizacijo ukinili.