Svarilo! Pazite in varujte se, da ne bodete osleparjeni!

Stara navada liberalcev je, razširjati v zadnjem hipu pred volitvami različne laži, da po možnosti zbegajo volilce: n. pr. da je kandidat S. L. S. odstopil, umrl ali kaj zagrešil itd.

Ne verjemite v tem oziru prav nič , da ne bodete osleparjeni!

Oddajte na vsak način svoje glasove mirno za kandidata S. L. S.

Liberalen list, liberalen agitator ali liberalen letak — spada vse v en koš: Vsi so lažnjivi in sleparski!

Domoljub, 8. junija 1911

Možje, mladeniči!

13. junij je pred durmi. Vsakega polnoletnega državljana dolžnost je, da izvrši ta dan svojo volilno pravico in gre na volišče. Posebno važen in pomemben pa je ta dan za nas spodnještajerske Slovence. Ob tla hočemo in moramo vreči razne ljudske škodljivce in netilce sovraštva in preko zelenega Spodnjega Štajerja naj zaplapola ponosna in zmagovita zastava Slov. kmečke zveze, v naši lepi domovini naj zavlada sloga in mir.

Ob tla z liberalci! Liberalci so sovražniki naših verskih svetinj. (…)

Straža, 9. junija 1911

Liberalcem teče voda v grlo.

Prepričali so se, da toli zaželjene »ožje volitve« ne bo, temveč da se bosta Tribuč in Kristan kar dne 13. junija pogreznila v svoj prejšnji nič. Zmaga S. L. S. bo sijajna. To je hudo razburilo liberalne sleparske agitatorje in zato jim nobeno sredstvo ni zadosti slabo, da bi vjeli saj še par glasov. Izmislili so si najneumnejše laži, da bi vsaj kandidata S. L. S. ogoljufali za nekaj glasov. (…)

Resnica je zoper liberalce in socialdemokrate — tedaj hajd z lažjo in naj si bode še tako neumna in debela. (…)

Napad z bajonetom.

Dne 7. t. m. je imel Roblek shod pri g. Plevčaku v Gaberju pri Celju. Navzoči so bili vsi liberalni podgenerali do zadnjega koncipijenta. Vsakega, ki se je količkaj drznil oponirati, so takoj odstranili. Enega se je pa lotil celo vojak - brambovec, ki ga je napadel z bajonetom ter mu raztrgal na hrbtu vso obleko in ranil na koži.

Slovenec, 10. junija 1911

Velikanski shod na Barju. – Obsojeni klerikalci.Takega shoda še ni videlo Barje, kot je bil včerajšnji, ki ga je sklicalo »Gospodarsko napredno društvo za šentjakobski okraj«. Na tem shodu, kjer je bilo okoli 150 Barjanov, vseh navzočih pa do 200, da še vsi niso mogli pod streho, je prišla prava ljudska volja do popolne veljave, ko je smel vsak govoriti, kar mu je velevala duša in srce. Shod je bil pri Vidmarju (Mokarju). Mestna policija je bila v strahu pred klerikalnimi razgrajači, zato je prišlo sedem stražnikov s policijskim nadzornikom. Ker si klerikalci niti blizu niso upali, ker poznajo odločne in zavedne Barjane, zato so štirje stražniki takoj odšli nazaj v mesto. (…)Slovenski narod, 12. junija 1911

Duhovski terorizem.

Danes se pokaže, koliko še zaleže duhovski terorizem na Slovenskem. Samo od moči, ki jo še ima duhovski terorizem, je namreč odvisno, kako bodo iztekle današnje državnozborske volitve.

Kdor brez predsodkov, nezaslepljen od klerikalnih fraz, motri razmere, tisti ve že davno, da bi bila klerikalna stranka pri današnjih volitvah decimirana, če bi se vršile volitve svobodno in če bi kmetsko ljudstvo smelo svobodno glasovati po svojem prepričanju.

Boj pa ni enak. Na eni strani stoje napredni kandidatje sami – na drugi strani pa stoje klerikalni kandidatje z vsem cerkvenim aparatom, z vsem velikanskem duševnim in materijalnim vplivom katoliške cerkve. Napredni kandidat se mora boriti sam – za klerikalnega kandidata dela vsa duhovščina s škofom na čelu. (…)

Slovenski narod, 13. junija 1911

Volitve.

Včerajšnje državnozborske volitve niso nič premenile posestnega stanja na Kranjskem. Rezultat je pri tej volitvi ravno isti, kakor je bil pred štirimi leti: na deželi so bili izvoljeni klerikalni kandidatje, v Ljubljani pa je vsled samostojnih kandidatov socijalnodemokratične in nemške stranke potrebna ožja volitev.

Toda, če je tudi rezultat včerajšnje volitve ravno isti, kakor pred štirimi leti, vendar so pokazale včerajšnje volitve veliko nazadovanje klerikalcev in znamenito naraščanje naprednih strank. (…)

Slovenski narod, 14. junija 1911

Dr. Korošec – zmagal.

Savinjska dolina je govorila. Vkljub nepopisnemu terorizmu im nečuvenim sleparijam so vrli Savinjčani z glasovnico v roki vrgli ob tla celjski liberalizem. Ko so celjski liberalci zvedeli, da kandidira v Savinjski dolini voditelj katoliških-narodnih spodnještajerskih Slovencev dr. Korošec, so sklenili napeti vse sile in porabiti vsa sredstva, da bi pripomogli nezmožnemu Robleku do zmage. Dr. Korošec se pa ni zbal liberalnih načrtov. Odločno in možato je šel v volilni boj. Ni se vstrašil divjanja liberalnih surovin, ne njihovih groženj, ne njihovega tuljenja, ampak korajžno je šel od vasi do vasi in si je priboril srca ponosnih Savinjčanov. (…)

Straža, 14. junija 1911

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si