Predlog nove ureditve cestnin na avtocestah ob ukinitvi vinjet je razumljivo sprožil vrsto razprav. Te so v Sloveniji posebej vroče, saj je naša država poznana po izjemno velikem številu majhnih naselij, po slabem javnem prevozu ter z velikem številu zaposlenih, ki se v službo vozijo z lastnim avtomobilom.

Tak razvoj v Sloveniji je posledica neustrezne prostorske, davčne in socialne ureditve, ki stimulira gradnjo hiš v majhnih naseljih in celo zunaj naselij. Prevladujejo prevozi v službo z avtomobilom, saj so ti velikokrat edini način prevoza v službo. Zaposlenost se je po osamosvojitvi države in v času gospodarske krize skoncentrirala le v nekaj krajih, zlasti v Ljubljani. Hitra izgradnja avtocest pred modernizacijo železnic (ki je še vedno ni) je dodatno vplivala na odliv vozačev z železnice, kasneje pa tudi iz avtobusov. Tak razvoj v državi vpliva na izredno močne tokove vozil v smeri zaposlitvenih centrov.

V javnosti celo odgovorni poskušajo pomirjati voznike s trditvami, da se za Slovence dejansko ne bo zgodilo nič posebnega. Edini problem naj bi bili vračanje vozačev z avtocest na regionalne ceste in pa poslovni prevozi tovornjakov.

Ali je to res? Slovenci si tudi tokrat zamišljamo, da evropska ureditev za nas ne bo veljala, da nam bodo priznane različne ugodnosti. Popolnoma neprizadeti ob spremembi pa ne bomo mogli ostati. Začasno bo sicer možno doseči nekaj »odpustkov«, vendar pa bo treba v določenem času zadeve le urediti. Tako stroškovno kot tudi ekološko in socialno. Niti slučajno pa ne moremo predvidevati stalnih odstopanj od nove ureditve samo za Slovenijo.

Menim, da si je treba naliti čistega vina in se resno lotiti zmanjšanja števila prevozov v službo z lastnim avtomobilom in začeti modernizirati javni prevoz ter ga s tem narediti bolj atraktivnega za prebivalstvo.

Čim prej je treba ob sodelovanju strokovnjakov različnih strok (ne politikov ali njihovih strank) pripraviti potrebne spremembe s stimuliranjem javnega prevoza v službo. Spremembe v prevozih znotraj Slovenije bi bilo možno realizirati le z resnimi spremembami sistema prevozov oseb v Sloveniji. Potrebna sta podrobna ocena sedanjega stanja in predlog sprememb.

Mogoče bodo za nekatere predlagani ukrepi pretirani, socialno problematični in preveč finančno zahtevni, vendar ob dosedanjem zapostavljanju javnega prevoza za potrebe sodobnega prevoza zaposlenih v službo zelo potrebni.

Doc. dr. Samo Zupančič, Ljubljana