Volitve novega upravnega odbora so potekale v okviru kongresa ICN, ki je nedavno potekal v Barceloni ter se ga je udeležilo več kot 8200 medicinskih sester iz 135 držav. Skela-Savičevo je predlagala Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Delegati Sveta predstavnikov nacionalnih združenj medicinskih sester, vodilnega organa ICN, so izvolili novo predsednico in 13-članski upravni odbor, ki bosta prihodnja štiri leta vodila to združenje. Brigita Skela Savič bo skupaj z norveško kolegico zastopala območje številka tri, kamor poleg Slovenije sodijo še skandinavske in vzhodnoevropske države. Uspešna kandidatura Skela-Savičeve predstavlja novo potrditev mednarodne uveljavljenosti slovenske zdravstvene nege, saj bo na položaju člana upravnega odbora za omenjeno območje nasledila mag. Petra Požuna.