Ministrstvo je tako predlog zakona o obrambi kot tudi predlog zakona o službi v Slovenski vojski usklajevalo z vsemi sindikati na ministrstvu in pri tem v celoti sledilo 100. b členu zakona o obrambi, ki določa okvir socialnega dialoga z reprezentativnimi sindikati na obrambnem področju. Pri tem je v zvezi z zahtevami sindikatov za izvajanje tretjega odstavka I. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju ministrstvo 22. 2. 2017 pridobilo tudi mnenje ministrstva za javno upravo, iz katerega nedvoumno izhaja, da se navedena točka dogovora nanaša izključno na temeljna vprašanja uslužbenske zakonodaje (zakon o sistemu plač v javnem sektorju in zakon o javnih uslužbencih), ne pa na predpise, ki urejajo obrambno področje, in da njihovo usklajevanje poteka po 100. b členu zakona o obrambi. To pomeni, da pridobitev soglasja reprezentativnih sindikatov ni pogoj za vložitev obeh zakonov v zakonodajni postopek. S stališčem ministrstva za javno upravo so bili pri usklajevanjih zakonov seznanjeni tudi sindikati.

Ne glede na navedeno pa je ministrstvo do zdaj pri pripravi obeh zakonov posebno pozornost namenjalo sindikatom in je zato opravilo več aktivnosti, da bi se pripombe in predlogi sindikatov za zakona čim bolj upoštevali. Oba zakona sta bila predstavljena sindikatom (ZObr 12. aprila 2016, ZSSloV 1. 12. 2016) in sta jim bila tudi posredovana, da k njima podajo svoje mnenje. Na podlagi prejetih pripomb je bilo organiziranih pet usklajevanj, in sicer 15. 6. 2016 (ZObr), 23. 3. 2017, 28. 3. 2017, 30. 3. 2017 in 6. 4. 2017, zato ne držijo navedbe predstavnika Sindikata vojske, obrambe in zaščite Boštjana Korelca, ki je pri vseh usklajevanjih tudi osebno sodeloval, da ne poznajo obeh zakonov.

Glede na navedena usklajevanja pa tudi ne držijo navedbe predsednika Sindikata vojakov Slovenije Gvida Novaka, da je ministrstvo, »kar zadeva zakon o obrambi, tiho vse od januarja«, saj je tudi on osebno sodeloval pri navedenih usklajevanjih.

Aleš Sila

vodja službe za strateško komuniciranje ministrstva za obrambo