Naveden primer gospoda Kolmaniča (Dnevnik, 5. junija) ima korenine že v Atenah in je tudi posledica strankarske pripadnosti in vdanosti nekaterih diplomatov. Diplomati ne predstavljajo strank niti vlad, ampak državo in zatorej morajo biti vzor dobrega vedenja, discipline itd. Primeri, ki jih vidimo že nekaj časa pri nas in kot je tudi opisan v članku z zgornjim naslovom, kažejo, da je profesionalizacija slovenske diplomacije še proces v teku. In dobri profesionalci, ki so v večini, si ne zaslužijo kolegov, ki nosijo naslov privilegija, a ne spoštujejo niti osnovnih pravil niti dostojanstva naroda, ki ga predstavljajo. In še to: v Sloveniji se radi primerjamo z drugimi državami. Povejte, kje na svetu še imajo v svojih diplomatskih vrstah take primere, kot jih imamo pri nas, vključno z opisanim.

Štefan Bogdan Šalej, São Paulo