Zavrnili so prostorski akt, ki naj bi nadomestil star zazidalni načrt iz leta 2002 in je na pobočju nad zalivom dovoljeval gradnjo 25 novih stanovanj. Za uveljavitev novega načrta je glasovalo 564 volivcev. Tako kot vsa dosedanja glasovanja v občini Piran je tudi tokratni referendum zaznamovala zelo nizka, oziroma doslej ena najnižjih volilnih udeležb. Glasovalo je 1821 volivcev ali 11,96 odstotka od skupaj 15.230 volilnih upravičencev.

Spomnimo: referendum so z dovolj zbranimi podpisi občanov dosegli v civilni iniciativi Piran po tistem, ko so februarja piranski občinski svetniki sprejeli podrobni prostorski načrt za del Fiese. Na obravnavanih zemljiščih je bila še iz časa, ko je v Fiesi nameraval graditi propadli SCT, predvidena gradnja velikih turističnih objektov, ki bi močno posegli v obalni prostor. Z novim prostorskim načrtom so zato po besedah župana Petra Bossmana poskušali močno omejiti gradnjo, velike objekte, ki so že imeli gradbeno dovoljenje, pa nekoliko znižati in prilagoditi Fiesi. A v civilni iniciativi so bili prepričani, da je občina zgolj prisluhnila trenutnemu lastniku zemljišč (Factor projekt oziroma Družba za upravljanje terjatev bank) in sodelovala v dvomljivem nepremičninskem poslu. Prepričani so, da Fiesa in njena trenutna infrastruktura takšne gradnje ne bi prenesli in da je potrebno Fieso ohraniti kot zeleno oazo na Obali.