Več kot 67.000 učencev in njihovih staršev ter več kot 5500 učiteljev in inštruktorjev že uporablja spletno platformo oziroma spletni učbenik OpenProf. Ta jim ponuja več kot 10.000 gradiv v slovenščini, pravi Matej Posinković, ki je platformo razvil iz dveh razlogov. Prvi sega v najstniška leta, ko je hlepel po znanju, a so bile knjige v knjižnicah zanj pretežke ali pa slabo napisane, pozneje pa je bil nezadovoljen tudi z gradivom, ki so ga študentom dajali profesorji na fakulteti.

»Že v najstniških letih sem intuitivno vedel in verjel, da problem ni v zahtevnosti snovi, temveč v načinu, kako je ta snov podana,« pripoveduje Posinković in nadaljuje, da je njegovo tezo potrdila zbirka vaj iz fizike, ki so bile opremljene s postopki. »Takoj ko sem v svoj študij vključil še to zbirko, sem se iz študenta, ki je bil po ocenah med slabšimi, hitro prelevil med najboljše v letniku. Moč postopkov je name naredila izjemen vtis,« je pojasnil sogovornik, ki je začel testno platformo MojUčitelj, pred petimi leti pa je k reševanju problema pristopil s polno predanostjo.

»Pri razvoju OpenProf smo imeli pred seboj nekaj ključnih ciljev. Želeli smo razviti sistem, ki učencem omogoča, da se v krajšem času naučijo več in bolje, omogoča jim razviti vsebine, ki bi bile lahko razumljive ne glede na snov, in projekt razvijati družbeno odgovorno, kar pomeni, da pri razvojnih modelih vedno težimo k čim večji odprtosti sistema,« poudarja in dodaja, da jim po odzivu uporabnikov sodeč zadano uspeva.

Z brezplačno registracijo uporabnik pridobi dostop do največje baze gradiv za srednjo in osnovno šolo na spletu v slovenskem jeziku, za 19 evrov na mesecpa imajo uporabniki nadalje dostop še do vaj s postopki reševanja za izbrani predmet ali vse predmete, torej matematiko, fiziko, kemijo, nemščino, angleščino in informatiko, in njihove rešitve. »Postopki učence in dijake po korakih vodijo vse do končne rešitve – in so enaki razlagi, ki bi jo učenec oziroma dijak dobil, če bi ob njem sedel učitelj. Staršem znižujemo stroške, ki bi jih sicer imeli z inštrukcijami, učiteljem in profesorjem pa ponujamo vso teorijo in vaje brez kakršnih koli omejitev, gradivo lahko dodajajo tudi sami in ga delijo z drugimi kolegi ali pa celo izdajajo svoje lastne zbirke vaj,« o prednostih spletne aplikacije pripoveduje njen avtor. Posinković je prepričan, da s tem v izobraževalni proces uvajajo personalizacijo, saj lahko profesorji zelo hitro oblikujejo zbirke vaj povsem v skladu s potrebo svojih učencev.

In kako je s poslovno platjo platforme? »Če želimo OpenProf pripeljati med mednarodno prepoznane izobraževalne projekte, moramo dokazati, da imamo produkt, ki ga na izbranem trgu lahko prodamo, da naša rešitev rešuje težave učencev in dijakov tudi na drugih trgih in da smo, ob obeh prejšnjih pogojih, tudi sposobni izvesti proces razširitve,« meni Matej Posinković, ki je testiral že nekaj takšnih modelov in pristopov.

Preden bo znova stopil pred investitorje, bodo morali potrditi še nekaj odprtih hipotez. V prvem investicijskem ciklu so prejeli 100.000 evrov od Silicijevih vrtičkov v kombinaciji s konvertibilnim posojilom Slovenskega podjetniškega sklada.

Več o OpenProf najdete na https://si.openprof.com/wb/