Ker bo trasa F2-2 za približno 200 milijonov evrov dražja od trase F-6, njena gradnja pa daljša za približno dve leti in pol, lahko Korošci kar pozabijo, da bodo videli avtocesto v prihodnjih 10 letih, saj bo sredstev pri tako dragi različici zmanjkalo že na polovici projekta. Če bi Korošci želeli sploh kdaj priti do avtoceste, bi morali podpreti pobudo spodnjesavinjskih občin, ki vztraja pri trasi F2-2, ter hkrati zahtevati od države, da se gradnja začne na Koroškem, in ne pri Šentrupertu, kar zahteva velenjski lobi zaradi svojih ozkih interesov, ki jim ni mar podrtih domov, degradirane doline ter z motornimi plini zasmrajenega okolja.

Torej vstaja naj kar bo, toda s pravimi cilji in tudi v podporo Civilne iniciative spodnjesavinjskih občin, oziroma kar bi bilo še najbolje, to naj bi bila kar skupna vstaja, potem bodo prišli tudi rezultati. Za vzor pa si vzemite Primorce.

Matjaž Cerovac, Šmartno ob Paki