Junija naj bi se končal javni arhitekturni natečaj za prenovo Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Drama in sklenila pogodba z izbranim projektantom, ki bo načrtoval prenovo tega pomembnega kulturnega objekta. Na arhitekturni natečaj je prispelo 13 arhitekturnih rešitev za celovito prenovo, komisija pa je v drugi krog natečaja povabila avtorje štirih rešitev, je razvidno s spletne strani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, kjer je bil razpis tudi objavljen.

Začetek prenove leta 2019

Na ministrstvu za kulturo ocenjujejo, da bi se projekt celovite prenove začel v letu 2019. Pred začetkom dejanske prenove imajo namreč še precej dela. Kot so našteli na ministrstvu, morajo po zaključku natečaja podpisati pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije, odkupiti prostor v Nemški hiši, izdelati konservatorski načrt, spremeniti občinski podrobni prostorski načrt in izvesti arheološke raziskave. Vse te dejavnosti bo finančno pokrilo kulturno ministrstvo, ki ima v letošnjem proračunu in proračunu za prihodnje leto zagotovljenih 900.000 evrov za sanacijo Drame.

Prostor v Nemški hiši naj bi ministrstvo odkupilo letos. Iz gradiv, ki jih ima vlada v obravnavi, je razvidno, da je ministrstvo že sprožilo postopek za odkup potrebnega prostora, ki je trenutno v lasti Mestne občine Ljubljana. Medtem ko občina v veljavnem proračunu že ima urejeno možnost prodaje tega prostora, država to šele ureja. Ministrstvo za kulturo je konec maja pripravilo predlog za uvrstitev nakupa prostora v Nemški hiši v načrt razvojnih programov od leta 2017 do 2020. Na ministrstvu so ocenili, da je prostor, velik 267 kvadratnih metrov, vreden 316.400 evrov, medtem ko so na občini orientacijsko vrednost te nepremičnine postavili pri 315.000 evrov.

Iz predloga ministrstva je razvidno, da ima prostor v Nemški hiši Drama trenutno v najemu kot skladišče. Nakup tega prostora pa je potreben, saj projekt celovite prenove predvideva selitev uprave Drame in arhiva vanj na račun večje dvorane Mala drama in dodatnega Eksperimentalnega odra v sami stavbi Drame.

Stavijo na kulturni evro

Koliko bo stala celovita prenova, bo jasno po koncu arhitekturnega natečaja, a naložba bo vsekakor zajetna. Zagotovo pa ministrstvo vsaj dela potrebnega denarja ne bo moglo črpati iz evropskih skladov, saj v trenutni finančni perspektivi ni denarja za tovrstne projekte. Proračun za naložbe na področju kulture je boren. Letos ima ministrstvo za takšne naložbe recimo zagotovljenih zgolj 1,6 milijona evrov. S to vsoto lahko »zagotavljamo zgolj nujno tekoče investicijsko vzdrževanje« na kulturnih spomenikih državnega pomena v lasti Republike Slovenije in v upravljanju ministrstva ter na javni kulturni infrastrukturi, so priznali na ministrstvu.

Kulturno ministrstvo je še decembra lani napovedovalo, da bodo s projektom celovite prenove Drame kandidirali na drugih mednarodnih razpisih, kjer bodo imeli najboljše možnosti za pridobitev denarja. Zdaj pravijo, da bodo denar morali zagotoviti iz proračuna. »Ministrstvo za kulturo je zato pripravilo zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi oziroma tako imenovani kulturni evro,« so napovedali. Ob tem so dodali, da bodo s kulturnim evrom zagotavljali »dodatna namenska sredstva za nekatere nujne programe v kulturi, za sanacijo najbolj ogroženih in najpomembnejših enot kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture, med drugim za izvedbo celovite prenove SNG Drama Ljubljana«.