Starše otrok, ki v Begunjah na Gorenjskem obiskujejo glasbeno šolo v Zasebnem zavodu Glasbena šola Avsenik, je presenetilo obvestilo, da zavod konec šolskega leta zapira svoja vrata. Zasebni zavod je leta 2008 ustanovila in vse do smrti februarja letos kot direktorica tudi vodila Brigita Avsenik. Razlog za zaprtje pa je, da po njeni smrti, kot pravijo v družini Avsenik, nimajo prave osebe, ki bi nadaljevala njeno delo.

»Starejši smo prezaposleni z obveznostmi, ki smo jim posvetili svoje življenje, ter z ohranjanjem družinskega izročila, naši odrasli otroci delujejo v drugih smereh, mlajši pa šele vstopajo v svet in še ne morejo prevzeti takega bremena,« družinsko odločitev pojasnjuje Slavko Avsenik mlajši.

Avsenikov model pod okrilje radovljiške glasbene šole

»Zasebni zavod Glasbena šola Avsenik je projekt, v katerega je naša mama, edina ustanoviteljica, vložila skoraj vso svojo življenjsko energijo in razpoložljiva sredstva v zadnjem obdobju. Uspelo ji je vzpostaviti sodelovanje in dobiti pomoč ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, tako da je nastal javno veljaven model poučevanja glasbe Slavka in Vilka Avsenika, učni modul Avsenikova glasba, kot možna dopolnitev obstoječega javnega glasbenega izobraževanja,« dodaja in omenja tudi razumevanje občine pri sodelovanju z družino Avsenik.

V Avsenikovi glasbeni šoli se je v javno veljavnem izobraževalnem modulu Avsenikova glasba izobraževalo 35 učencev, po nadstandardnem programu pa še nekaj več. A kot pojasnjuje Slavko Avsenik mlajši, bodo program prevzeli v Glasbeni šoli Radovljica. »Za nas bo to pomembna pridobitev, enako velja za otroke, ki tako ne bodo ostali brez možnosti za takšno glasbeno izobraževanje,« pravi ravnatelj radovljiške glasbene šole Marko Možina. S starši vpisanih otrok so se sestali ta teden in jim pojasnili spremembe. Nekateri bodo na vaje še vedno hodili v Begunje, kjer jim bodo na voljo dosedanji prostori, uporabljali pa bodo tudi druge lokacije, na katerih deluje radovljiška glasbena šola (Bled, Bohinjska Bistrica in Gorje). To bo odvisno tudi od razpoložljivosti učiteljev, saj dogovori o sodelovanju z dosedanjimi Avsenikovimi učitelji v okviru radovljiške glasbene šole še potekajo.

Licence bodo podeljevali doma in v tujini

Kmalu pa se bodo v modulu Avsenikova glasba lahko glasbeno izobraževali tudi glasbeni navdušenci na Štajerskem. Sedanji ravnatelj Avsenikove glasbene šole Mitja Mastnak, ki je o tem načinu poučevanja napisal tudi diplomsko nalogo, je namreč že ustanovil svoj zasebni zavod, ki te dni na ministrstvu za izobraževanje čaka na vpis v razvid. Ali bo nove učence lahko vpisal že v prihodnjem šolskem letu, je odvisno od postopkov na ministrstvu. Avsenikovi pa bi ta način poučevanja radi še razširili. »Ocenjujemo, da je naše sedanje družinsko poslanstvo ob vzdrževanju obstoječega predvsem ustvarjanje novega. Poučevanje nameravamo že srednjeročno omogočiti vsem zainteresiranim javnim in zasebnim glasbenim šolam v Sloveniji in tujini, ki bodo izpolnjevale pogoje za pridobitev naše nepridobitne licence, in s tem geografsko neomejeno omogočiti vsem učencem izpopolnjevanje tudi na tem glasbenem področju,« poudarja Slavko Avsenik mlajši.