»Domoljubje je nekaj pozitivnega. Mislim, da bi slovensko mladino zelo prosvetlili, če bi ji brali mojo pesem Beseda slovenska ali katero drugo. Morda bi se zmanjšal beg možganov v tujino, ki ga zdajšnja oblast tako aktivno povzroča.«