Trump se sicer lahko umika od pariškega sporazuma, ampak nič ne zanemari dejastva, da se bo ledena polica v velikosti Libanona kmalu odlomila v morje.

Debelina ledene police Larsen C meri 350 metrov, pokriva pa okoli 50.000 kvadratnih kilometrov površin, kar je primerljivo s velikostjo Hrvaške. Njega reža se opazno veča od leta 2010, in tudi globina se je v zadnjih šestih mesecih izrazito povečala. Polica se kontinenta drži le še z dobrimi 13. kilometri ledu in ko se bo popolnoma odlomila, bo ta kos novonastale ledene gore sčasoma pripotoval v Južni ocean, kjer se bo počasi stopil.

Navsezadnje je stvar zaskrbljujoča, saj ravno ledene police zadržujejo ledenike pred topljenjem. Ko se bo odlomil del ledene police Larsen C, bodo ledeniki v morje spustili ogromne količine vode, kar bo le še pripomoglo k dvigu svetovnih vod.