Veselje je pogledati mlade s širokim nasmehom in belimi, čistimi zobmi. Ko je konec šolskega leta, pa jih še posebej radi pokažejo tisti, ki so jim vse leto namenjali veliko pozornosti in skrbeli, da so bili vedno umiti. Kakšna je skrb za ustno higieno, so po šolah že tradicionalno tudi v tem šolskem letu preverjale medicinske sestre, ki so morale obiskovati osnovne šole v Celju, pa tudi Vojniku, na Dobrni in v Štorah. Povsod tam, kjer je na Celjskem potekalo tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani v okviru preventivnega otroško-mladinskega zobozdravstvenega programa.

Namen tekmovanja je, poleg spodbujanja skrbi za zobe pri otrocih že v zgodnjem otroštvu, tudi osveščanje staršev. Ti morajo biti otrokom za zgled. A se žal mnogi starši tega, da jih otroci pri dejanjih, torej tudi pri skrbi za zobe, opazujejo in posnemajo, še vedno ne zavedajo. Tudi zato so preventivne akcije že v zgodnjem otroštvu pomembne, saj otroke spodbujajo in navajajo na čiščenje zob in uživanje zdrave prehrane. Učenci si na drugi strani prizadevajo, da so njihovi zobje čisti, saj so tako tudi starši nanje ponosni, preventivne sestre pa zadovoljne z dobro opravljenim delom. »Prav je, da otroke za njihov trud na koncu nagradimo in jim s tem damo spodbudo za naprej. Čiščenje zob jim bo na tak način prešlo v navado, kar se jim bo v prihodnosti zagotovo obrestovalo,« meni Marta Tome, zobozdravnica in obenem izvajalka preventivnih programov pri predšolskih in šolskih otrocih, ki z veseljem ugotavlja, da je ta akcija za otroke od drugega do petega razreda osnovne šole zelo dobro zastavljena in tudi sprejeta.

Pomembna je tudi vzgoja staršev

Kot še pravi Tometova, je dobro ustno zdravje mladih na pragu odraslosti, ki ga znajo nato ohranjati do pozne starosti in v duhu skrbi za svoje zobe vzgajati tudi prihodnje rodove, rezultat skupnega truda zobozdravstvenega tima, preventivnih sester in podpore vzgojiteljev, učiteljev, vodstva zdravstvenih, vzgojnih in izobraževalnih ustanov ter tudi lokalne skupnosti. »Vsekakor pa ostaja prva in glavna zobozdravstvena vzgoja doma, ob starših. Celotna preventiva se je v vseh teh letih seveda nadgradila, a rdeča nit ostaja ta akcija, ki močno povezuje tako šole kot zdravstvene ustanove, kar je prav,« poudarja Tometova. Ob naklonjenosti na obeh straneh lažje potekajo tudi dogovori za sistematske preglede.

Tometova je prepričana, da se mladi tudi zaradi te akcije v kasnejšem obdobju lažje odločijo za obisk zobozdravstvene ordinacije in je prisotnega manj strahu. »Če ti je neka stvar bližja, je tudi strah manjši in več, kot imajo mladi stikov z ljudmi, ki delajo v zobozdravstvu, lažja je odločitev za obisk v ordinaciji,« poudari.

Prireditev ob koncu šolskega leta za vse tiste učence, ki pridno skrbijo za zobe vse leto, je vsekakor smiselna, pri mladih pa vzbuja tudi zavest, da je za zobe pač treba ustrezno skrbeti vedno in povsod, saj se nikoli ne ve, kdaj jih bo nenapovedano obiskala medicinska sestra in preverila, kako čisti so njihovi zobki.

Sestre jih učijo tudi, kako se zobe pravilno umiva. »Vedno od dlesni proti zobkom. Zgornje zobke ščetkamo od zgoraj navzdol, spodnje pa od spodaj navzgor. Vsak zobek pa oščetkamo približno desetkrat,« nam je razložila desetletna Maša, vesela, da je bil tudi njen razred na koncu med najboljšimi.