Počutim se močvirnik, čeprav nisem, na primer, Ljubljančan.

In počutim se pobalin, čeprav nisem, na primer, Igor E. Bergant.

Če že državljani ne razumemo vizije, ki jo razlaga (ali sploh ne razlaga) oblast, če je vse, kar smo do danes ustvarili v nekaj generacijah, ničvredno in moramo to čim prej razprodati, se bomo vsaj prepoznali v naslavljanju s teroristi, močvirniki in pobalini?

In kdo so Miro Cerar in njegovi ministrice in ministri?

Je res, da so le še en produkt slabega volilnega sistema (kateri že po vrsti v dveh desetletjih in pol »samostojne« države Slovenije?), ki proizvaja in stopnjuje strankokratski sistem, ki v sodelovanju s finančnimi »elitami« odloča v škodo večine državljanov in v škodo narave?

Prepričan sem, da Cerar, Počivalšek… in celo Pahor sami niso v celoti odgovorni za to, kar delajo. Njihova dejanja je treba obravnavati kot posledico sistema. Sami so odgovorni toliko, kolikor niso sposobni pripraviti posameznih projektov in jih dobro voditi. Projekti, ki jih želijo izpeljati, se jim podirajo tudi zaradi tega, ker proti njim politikantsko nastopijo njihovi politično-strankarski (spretnejši in bolj vulgarni) nasprotniki, ki delujejo po načelu »kolikor slabše za njih, toliko bolje za nas«. Spremembe sistema si ne želijo, dokler imajo položaje v na tak način organizirani oblasti.

Prepričan sem tudi, da morajo aktualne civilnodružbene organizacije, ki uspešno delujejo pri posameznih projektih, vzeti stvari odločneje v svoje roke, tako da se med seboj dobro povežejo in organizirajo učinkovito vodenje brez »slovenčkarskega samoljubja«. Najpomembnejše spremembe so potrebne na naslednjih področjih:

– volilni sistem z večjim neposrednim vplivom državljanov,

– sestava in način delovanja vlade,

– način upravljanja državnega premoženja, z večjim vplivom dela v razmerju do finančnega kapitala,

– institucionalizacija delovanja civilnodružbenih organizacij (z realnim vplivom na odločitve parlamenta).

Vse zgoraj našteto bi zagotovilo spremembe v dobro večine državljanov in v dobro narave. Zdaj namreč ta proces teče v škodo velike večine državljanov in v škodo narave.

Milan Bajželj, Kranj