Javne ceste bi morale biti vzdrževane tako, da jih lahko ob upoštevanju prometnih pravil in vremenskih razmer za odvijanje prometa varno uporabljajo vsi uporabniki cest, ki so jim namenjene. Kot pogosti uporabnik kolesa in kolesa s pomožnim motorjem opažam, da je v Ljubljani in njeni okolici veliko kolesarskih stez in kolesarskih pasov poraščenih z raznim grmičevjem, kar je za kolesarje zelo nevarno. Znano je, da kolesarji sodijo med ogroženo kategorijo prometnih udeležencev. Preseneča me, da inšpekcijske službe ne opazijo, kako se vzdrževalci cest neodgovorno obnašajo pri vzdrževanju cest, ki se štejejo za javno dobro in so zunaj pravnega prometa.

Franc Domjanič, Ljubljana