Litijski župan Franci Rokavec se bo jeseni na sodišču vendarle zagovarjal zaradi nezakonitega zadolževanja občine. Zoper njega sta sicer na okrožnem državnem tožilstvu potekali dve preiskavi. Prvo ovadbo, zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic (po 1. odstavku 257. člena kazenskega zakonika), ki se nanaša na Rokavčevo kadrovanje na občini, je okrožna državna tožilka Dragica Abrahamsberg zaradi zastaranja res v celoti zavrgla.

Druge ovadbe, prav tako zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic (po 1. odstavku 257. člena kazenskega zakonika) in zaradi zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (po 1. odstavku 240. člena kazenskega zakonika), pa okrožno državno tožilstvo ni v celoti zavrglo, kot se Rokavec sklicuje v včerajšnjem popravku na naš članek z naslovom Litijskemu županu grozi do leto zapora.

Tožilstvo je namreč to ovadbo zavrglo zgolj v delu, ki se nanaša na prikrivanje patronatskih izjav za 9,8 milijona evrov kredita podjetja SVC Litija, ne pa v delu, ki se nanaša na pogodbo, sklenjeno z litijskim gradbincem Trgograd, ki je za dobrih 6 milijonov evrov rekonstruiral litijske ceste. Omenjena pogodba namreč temelji na kreditiranju projekta, in če bi jo občina predložila ministrstvu za finance, ji to ne bi izdalo soglasja za najem 3 oziroma 1,5 milijona evrov visoka kredita, saj bi bila občina ob upoštevanju pogodbe že prezadolžena, je razvidno iz obtožnega predloga.

Finančni minister ne bi dal soglasja, če bi vedel

Spomnimo, da je v kazenski ovadbi zoper Rokavca pred dobrima dvema letoma takratni finančni minister Dušan Mramor opozarjal, da občini ne bi izdali soglasja za zadolžitev, če bi vedeli za patronatske izjave, ki so bile po mnenju ministrstva poroštvene narave in so zato prispevale k skupni (pre)zadolženosti občine. Prav tako je banka NLB občino o zapadlih neporavnanih obveznostih obveščala »na podlagi podpisane poroštvene izjave«, zaradi njihove poroštvene narave pa je umik patronatskih izjav zahtevalo tudi računsko sodišče. Vendar je tožilka vseeno ocenila, da patronatske izjave niso sporne, češ da ne gre za prevzem dolga, poroštvo ali kako drugo obliko zaveze, temveč le »nedenarno« zavezo občine, da bo kreditojemalec, torej podjetje SVC Litija, sposoben izpolnjevati obveznosti do banke. Ob tem velja tudi spomniti, da je SVC Litija lahko kredit začel odplačevati šele po občinski dokapitalizaciji v višini 3 milijonov evrov.

Rokavec se bo torej na sodišču zagovarjal zaradi nezakonitega zadolževanja, le da ne zaradi patronatskih izjav, temveč zaradi prikrivanja pogodbe, sklenjene z litijskim gradbincem Trgograd. Župan, ki je pred dvema tednoma trdil, da ni prejel nobenega obtožnega predloga, četudi nam je sodišče potrdilo, da je bil ta dokument z dne 27. 5. 2016, vročen, pa je prepričan, da se bo zlahka opral krivde. Na dan objave našega članka je namreč medijem razposlal izjavo, v kateri je pojasnjeval, da v preiskavi ni imel priložnosti predložiti vse dokumentacije, ki bi obtožbe glede sporne pogodbe s Trgogradom zavrgla.

Tožilka je na drugi strani prepričana, da je Rokavec izpolnil znake kaznivega dejanja in da mu bo po predlaganih dokazih na glavni obravnavi mogoče dokazati tako storitev očitanega kaznivega dejanja kot tudi krivdo zanj.