Vprašanje je naslednje: kaj je z vračilom kreditov, ki so jih dajale slovenske banke hrvaškim firmam od osamosvojitve dalje in še prej? Po poročanju naših bančnih strokovnjakov je teh kreditov najmanj trikrat več od zneska, ki ga zahteva Hrvaška za svoje varčevalce v NLB, vsa naša modra vodstva pa se za vračilo teh kreditov zelo slabo brigajo, zahtevki naših bank pa kljub hrvaškim zavezam padajo na sodiščih in v glavnem ni bilo še nič vrnjenega. Ali se bo za resnično izkazala nedavna trditev poslanca NSi, da imajo nekateri naši fantje kar bankomate, iz katerih nekaznovano jemljejo denar? In te bankomate so menda odprli kar pri svoji prijateljih na Hrvaškem, pa tudi južneje, saj so vedeli, da se ta denar ne bo nikoli vračal. Morda zato našim voditeljem bank in države ustreza, da se nihče ne ukvarja preveč z vračilom teh kreditov in bodo tako imena ostala skrita.

Ministrica se mi zdi najbolj primerna za odgovor tudi zato, ker je delala na finančnem ministrstvu tudi v času, ko so se ti krediti podeljevali, zato verjetno zadevo pozna, pa morda pozna tudi kakšnega prijatelja, ki mu ni do vračila kredita.

V jasnem odgovoru pa hočem prebrati seznam podjetij, ki so prejela kredite od NLB, njenih podružnic v bratskih republikah, zneske, datume odobritev, namen kreditov, imena povezav, stanje teh kreditov danes oziroma v kakšni fazi je njihova izterjava danes ter imena zadolženih v slovenskih bankah in v vladnih organih Slovenije, ki se ukvarjajo z izterjavo. Če je naš sodni sistem pripravljen človeku zarubiti in prodati hišo, ker ni plačal nekaj več kot sto evrov dolga, pa mislim, da si vračilo več kot milijarde evrov zasluži večjo pozornost, tudi državljani jo zaslužijo. Zato bom vprašanje ponavljal toliko časa, da bom dobil zadovoljiv odgovor.

Anton Potočnik, Dobrova