Dva delovna dneva so na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) sestavljali uradni odziv na razkritje, da je v verižnih poslih v poslovnem sistemu Perutnine Ptuj poniknilo več kot 233.000 evrov subvencij za prehrano ptujskih dijakov.

Na ministrstvu pravijo, da so za zaplet izvedeli šele v petek. »Očitno je prišlo do nesoglasij med izvajalcem in podizvajalcem, torej v razmerju, v katerem ministrstvo ni udeleženo kot pogodbena stranka, zato v to razmerje neposredno ne more posegati,« so sporočili. Mora pa ministrstvo skrbeti za namensko porabo proračunskih sredstev, zaradi česar bo od šolskega centra zahtevalo ustrezna pojasnila in dokazila o namenski porabi sredstev. Za prehrano dijakov Šolskega centra Ptuj država odšteje okoli 270.000 evrov na leto.

Včeraj smo poročali o zapletu pri prehrani več kot tisoč dijakov Šolskega centra Ptuj, ki so ga povzročile finančne težave PP Gostinstva, hčerinske družbe Perutnine Ptuj. Šolska prehrana v centru je urejena na podlagi več kot 20 let stare pogodbe s Perutnino Ptuj. V to poslovno razmerje je nekaj let zatem vstopilo PP Gostinstvo, leta 2012 pa še podjetje Pallas skupina. Podjetje iz Buč je postalo franšizojemalec, ki dobavlja in zagotavlja razdelitev prehrane dijakom.

Pogodbeni aranžma tega posla je določal, da šola nakazuje državni denar za dijaško prehrano ptujski družbi, ki v tej poslovni verigi nastopa zgolj kot nekakšen posrednik, nakar ga prenakaže Pallas skupini. Pred časom je PP Gostinstvo zabredlo v hude finančne težave in začelo zadrževati državni denar na svojem računu. Dolg do Pallas skupine je presegel 233.000 evrov, zaradi česar je gostinec sklenil s ponedeljkom ustaviti pripravo in dobavo dijaške prehrane.

Upnik terja rubež v PP Gostinstvu

Perutninsko podjetje ni sklenilo poplačati svojih obveznosti, temveč so dijaške obroke zagotovili tako, da hrano v šolo zdaj dovaža gostinsko podjetje Slorest, ki med drugim prehranjuje zaposlene Perutnine Ptuj. Vodstvo Šolskega centra Ptuj zavrača odgovornost za zaplet in poudarja, da so zmeraj redno nakazovali denar Perutnini Ptuj.

Oškodovana gostinska družba si še zmeraj prizadeva skleniti dogovor, ki bi omogočil poplačilo terjatev in nadaljevanje sodelovanja s Šolskim centrom Ptuj. Jure Šega, pravni pooblaščenec Pallas skupine, je včeraj obvestil Darjo Harb, v. d. direktorja Šolskega centra Ptuj, da so na sodišče poslali predlog sklepa o izvršbi v višini 66.000 evrov, s katerim skušajo zarubiti del dolga PP Gostinstva.

»Glede na vaše izjave v medijih, da plačujete obveznosti, ki pripadajo naši stranki, neposredno Perutnini Ptuj, vas opozarjam, da teh zarubljenih terjatev ne nakazujete drugam kot po sklepu sodišča, ki ga boste prejeli. Če boste to storili, boste namreč zavestno in namerno storili dejanja v škodo moje stranke, družbi Perutnina Ptuj oziroma PP Gostinstvu pa bi na tak način pridobili protipravno premoženjsko korist,« Šolski center opozarja Šega.

Odvetnik je že večkrat predlagal direktorici, da bi s cesijsko pogodbo ustavila verižne posle s Perutnino Ptuj in bi subvencijo za dijaško prehrano neposredno nakazala Pallas skupini. »S takšno pogodbo bi se lahko terjatve enostavno pobotale,« je poudaril Šega. Harbova je v preteklosti zavrnila vse tovrstne predloge.