Arheološka stroka že dolgo ve, da staro novomeško jedro pod zemljo skriva marsikaj zanimivega. Vendar doslej pomembnejših raziskav na območju Glavnega trga ni bilo, tudi ne ob njegovi zadnji prenovi v 50. letih prejšnjega stoletja. Predhodna arheološka izkopavanja, opravljena marca letos za potrebe celovite prenove Glavnega trga, ki se obeta jeseni, pa so predvidevanja stroke ne le potrdila, ampak jo celo presenetila.

»Odkrili smo intenzivno poselitev iz rimskega časa, deloma halštata in tudi latenske dobe. Nekaj podatkov smo sicer imeli na podlagi izkopavanj na Kapitlju in na Šancah ter iz nekaj manjših sondaž okrog frančiškanske cerkve in ob Jakčevem domu. Toda sistematičnih raziskav doslej še ni bilo,« je dejal arheolog Uroš Bavec z novomeške enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Jeseni se tako obeta začetek večmesečnih sistematičnih izkopavanj, in sicer na mestih, kjer so bile najdbe najbolj intenzivne.

Ostanki prazgodovinske naselbine

Ob razcepu Kastelčeve in Rozmanove ulice so arheologi naleteli na ostanke keramike iz obdobja prehoda mlajše bronaste v starejšo železno dobo. Po besedah vodje predhodnih raziskav, Aleša Tirana iz podjetja Arhat, to z veliko gotovostjo kaže na obstoj prazgodovinske naselbine, nastale sočasno z najstarejšimi gomilami na Kapiteljski njivi. V zgornjem delu Glavnega trga pa najdeni ostanki tlakovanih hodnih površin in zidov kažejo na obstoj naselbine iz rimskega obdobja. Poleg ostankov keramike in gradbenega materiala iz takratnega časa so odkrili še nekaj keramičnih »odlomkov« iz časa keltskih staroselcev.

Ena pomembnejših najdb na Glavnem trgu in delu Pugljeve ulice je tlakovano kamnito cestišče, ki bi lahko po Tiranovem mnenju nastalo ob prehodu med poznim srednjim vekom in novejšo dobo, zagotovo pa je bila cesta v uporabi do začetka 19. stoletja, ko so Glavni trg nasuli s peskom in z granitnimi kockami uredili odvodnjavanje. »Cesta je bila prav gotovo dolgo v uporabi, saj so lepo vidne sledi kolesnic, smo pa tudi pri rotovžu odkrili enako tlakovanje. Ali je bil celoten Glavni trg tako tlakovan, se bo pokazalo, ko bo v celoti razkopan.«

Več kot pol milijona za arheološke raziskave

Temeljite arheološke raziskave bodo tako opravili pri Foto Asji, na zgornjem delu Glavnega trga in nekaj manjših izkopov na delu Pugljeve ulice, vsega skupaj na 2300 kvadratnih metrih, na spodnjem delu Glavnega trga in drugod pa bodo zagotavljali »le arheološko spremljavo del«. Večmesečne arheološke raziskave, ki naj bi občino po grobih ocenah stale več kot pol milijona evrov, naj bi potekale vzporedno z gradbenimi deli, da se stroški izkopov ne bodo podvajali.

A kot dodajajo v kabinetu župana Gregorja Macedonija, so arheološke raziskave še »precejšnja neznanka« in predstavljajo »stroškovno in časovno (še) neopredeljen obseg del«. Zamik bi lahko povzročilo neugodno vreme ali določene gradbeno-tehnične situacije, ki jih je nemogoče predvideti. Zato naj bi se arheološka dela začela nekoliko pred gradbenimi, predvidoma v začetku avgusta.

Celovita prenova mestnega jedra je ocenjena na 5,8 milijona evrov, zajema pa gradnjo kolektorja infrastrukturnih vodov na globini štirih metrov ter priključkov do objektov pa tudi celotno zunanjo ureditev mestnega jedra. Dela naj bi trajala deset mesecev. Razpis za izbiro izvajalca gradbenih del že poteka, medtem ko naj bi razpis za izvedbo arheološkega dela objavili v prihodnjih dneh.