Ob požrtvovalni akciji gasilskega društva z Vrhnike je gasilcem uspelo z gašenjem z vodo pogasiti požar, kar pa je povzročilo hude posledice na vodotokih in v zraku nad mestom Vrhniko in bližnjimi obdelanimi polji.

Takšne objekte, v katerih lahko nastane tako močan požar, je možno gasiti po sistemu firepass v hipoksični atmosferi po patentu Igorja Kotliarja oziroma Firepass Corporation iz New Yorka. Glede na stanje v tem in podobnih primerih se tovarna razdeli na hermetično ločene odseke, kjer se izvaja nevtraliziranje nevarnih odpadkov pod strokovnim vodstvom. Pri tem načinu gašenja brez vode ne nastajajo zunaj posameznih odsekov dimni plini in izpuhi v širšo okolico.

Ob gašenju s hipoksičnim sistemom se ne uporablja voda za gašenje, temveč se gasi z reduciranim kisikom, ki se proizvaja v generatorju Zeolit v hermetično zaprtih prostorih. Vsak odsek, kjer se izvaja nevtralizacija nevarnih odpadkov, mora biti opremljen z dvojnimi detektorji požara in prenosom podatkov v programator požarnih ukrepov.

Hipoksična atmosfera je v bistvu reducirana količina kisika, ki pogasi požar in hkrati dopušča umik zaposlenim v največ 20 do 30 minutah iz požarnega območja skozi samozaporna vrata v sveži zračni tok.

Metod Malovrh, univ. dipl. inž. rud., Zagorje ob Savi