Mikrografija, ki zaposluje več kot 70 sodelavcev, je specializirana za obvladovanje in arhiviranje dokumentov, deluje pa na območju nekdanjih skupnih držav ter v Avstriji in Nemčiji. Mnogim podjetjem so obdelali že več milijard dokumentov različnih oblik, formatov in stopnje zaupnosti. Optimizacijo področja upravljanja dokumentov, vključno z rešitvami za učinkovito arhiviranje gradiva, izvajajo bodisi pri naročniku bodisi preko storitev na svojih lokacijah v računalniškem oblaku.

Podjetje, ki ga je pred četrt stoletja ustanovil Boštjan Gaberc, ki je tudi njegov direktor, je v Slovenijo pripeljalo in razvilo veliko novih tehnologij, tako za e-poslovanje kot za oblačne storitve, ki so jih z lastno modifikacijo ponudili trgu. Mikrografija je na CeBitu 2017 poskrbela za pomembni razvojni korak, saj je Boštjan Gaberc z Rüdigerjem Klepschom, strokovnim direktorjem podjetja Image Access, podpisal distributersko pogodbo za zastopanje za Slovenijo, Hrvaško ter Bosno in Hercegovino.

Internacionalizacija jih je preoblikovala

»Seveda sedanjega časa in naših storitev ter tehnologij nikakor ne moremo primerjati z našimi začetki pred 25 leti. Tedaj smo ponudili storitev v skladu s tedanjimi tehnološkimi rešitvami. Nikoli si nisem predstavljal, da se bo vse tako hitro razvijalo in spreminjalo. Razvoj tehnologije in storitev je iz leta v leta hitrejši in spremembe bodo, kot kaže, edina stalnica tudi v prihodnje. Bistveno nas je preoblikovala tudi internacionalizacija, ki je spremenila naš način razmišljanja in strategijo podjetja. Za velik preskok so poskrbeli mobilne aplikacije, elektronska pošta, hitrost in količina prenosa informacij, saj so močno vplivali na naravo našega dela. Danes ponujamo celovite rešitve in jih v sodelovanju z drugimi podjetji lahko zelo unikatno nadgrajujemo. Digitalizacija, ki je v polnem razmahu, je sicer v veliki meri že prebudila slovenska podjetja, ki v e-poslovanju zdaj vidijo predvsem priložnost za večjo fleksibilnost, nižje stroške in boljšo konkurenčnost,« pravi Gaberc, ki pa meni, da slovensko okolje še vedno počasneje sledi razvojnim spremembam, ki jih narekuje industrija 4.0.

Tako kot vsem gazelam tudi Mikrografiji pridobivanje kadra pomeni izjemen izziv. Trenutno najbolj potrebujejo vodje projektov in programerje za tuje trge. Vse bolj kritično pa bo zadostiti vsem IT-projektom v prihodnosti, zato se ne morejo izogniti premisleku o pridobivanju sodelavcev zunaj Slovenije. Pričakovati je, da bo na širšem IT-področju čez nekaj let kadrovski problem še bistveno bolj zaostren, kar bo prizadelo tudi naša podjetja.

Prisiljeni v uvažanje kadrov

Uvoz novih sodelavcev iz tujine bo zato neizbežen. »V to bomo podjetja prisiljena, če bomo želeli izpeljati nove projekte ali našo strategijo. Slovenski strokovnjaki namreč brez težav dobijo priložnosti v tujini. Le kako bi lahko sodelavcu zameril, če se odloči za projekte v tujini in za okolje z višjim standardom, nižjimi davki in bistveno višjo plačo. Upam lahko le, da se bo po nekaj letih vrnil v naše podjetje,« z grenkobo govori Gaberc, ki opozarja, da moramo v Sloveniji ustvariti bistveno bolj stimulativno okolje za visoko izobražene. V nasprotnem primeru bo odliv tega kadra še večji. Gaberc, sicer udeleženec prve generacije CEED, je velik zagovornik več vsebin na temo digitalizacije v šolah. »V tujini imajo v srednjih šolah bistveno več vsebin, povezanih z digitalizacijo. Na dolgi rok nam grozi povprečnost, kar je slabo.«

Letošnje leto naj bi bilo za Mikrografijo ponovno uspešno, saj načrtujejo, da jim bo z dodatnimi projekti in sodelavci uspelo prihodke dvigniti najmanj za desetino.