Že skorajda dolgočasno je ponavljati, da se je pojem »delitvena ekonomija«, ki ga dr. Merc striktno uporablja, nenadoma pojavil pred dvema ali tremi leti, čeprav je v slovenskem prostoru že mnogo dlje uveljavljen pojem »ekonomija delitve«. A pustimo ob strani poimenovanja in se rajši osredotočimo na vsebino. Za dr. Merca sta vzorčna modela ekonomije delitve ameriški korporaciji Uber in Airbnb, zato nas lahko upravičeno skrbi, da bosta postala temelj nove zakonodaje, kajti dr. Merc je »pobudnik ustanovitve delovne skupine za pripravo zakonodaje, ki bo omogočila delovanje dela delitvene ekonomije v Sloveniji«.

Nove tehnologije in poslovni procesi, ki jih med drugimi uvajata tudi Uber in Airbnb, bodo v veliki meri nadomestili celo vrsto poklicev, na primer taksiste (Uber), hotelske delavce (Airbnb), pa tudi »prevajalce, pravnike, učitelje, računovodje, proizvodne delavce«, kot lahko preberemo v intervjuju; zato lahko kar pozabimo na službe za nedoločen čas. Tako družbo prihodnosti »vidi« dr. Merc, kjer bomo vsi samo še prekarni delavci, ki bomo 24 ur na dan na razpolago, da nas k delu »pokličejo« računalniški algoritmi tako imenovanih delitvenih platform.

Ko gre za nove tehnologije in poslovne procese, je prav, da se vprašamo: ali se jim moramo kot posamezniki in družba prilagoditi in postati njihovi sužnji oziroma tistih, ki jih upravljajo, ali pa moramo nove tehnologije in poslovne procese izkoristiti za olajšanje naših delovnih procesov, za krajšanje delovnega časa in za večjo blaginjo vseh ljudi? Bistvo ekonomije delitve ni to, da si po mobilnem telefonu naročite prevoz ali rezervirate sobo, temveč da ekonomski sistem na vseh ravneh organiziramo tako, da bo slehernemu zemljanu zagotavljal dostop do dobrin, ki mu omogočajo preživetje in v širšem smislu blaginjo.

Dr. Merc nas skuša prepričati o prvi poti in ekonomijo delitve opredeljuje kot skupek tehnoloških rešitev in poslovnih procesov tipa Uber in Airbnb, ki se jim moramo ukloniti, prilagoditi in jih sprejeti kot take. Resda vsaka nova tehnologija do neke mere spreminja družbo, a ljudje smo tisti, ki se lahko odločimo, kakšne bodo te spremembe. Nove tehnologije in ekonomske procese moramo uporabljati v dobro vseh ljudi in tudi okolja, ne pa v korist posameznih korporacij, ki si želijo svet »ukrojiti po svoji podobi«. Dr. Merc pravi, da ga »nekateri celo razglašajo za lobista Uberja« in kar ne moremo se znebiti vtisa, da imajo morda še kako prav.

Rok Kralj, Kamnik