Izobraževalno-ozaveščevalno gradivo predstavlja različna sevanja: v naravi, pri uporabi gospodinjskih električnih aparatov in mobilnih telefonov, pri proizvodnji električne energije v jedrski elektrarni in njenem prenosu do porabnikov ter v medicini. Sodobno življenje je močno odvisno od naprav, ki jih poganja električna energija. Te delujejo le, če so priključene na električne vodnike, ki so pod električno napetostjo in po katerih teče električni tok. Zato se okoli vodnikov in naprav ustvari električno in magnetno polje. Današnja tehnologija omogoča delovanje naprav tudi brez neposredne fizične povezave z omrežjem. Ob tem izkoriščamo prenos energije na napravo prek valovanja magnetnega polja izvorne naprave.

Električni aparati ter električna in magnetna polja

Gospodinjska opravila v razvitem svetu namesto nas praviloma opravljajo električne naprave za ogrevanje, pralni in pomivalni stroji, štedilniki, mikrovalovne pečice, sesalniki ter drugi gospodinjski električni aparati in orodja. Okoli električnih naprav, skozi katere teče izmenični tok, se oblikujejo časovno spremenljiva električna in magnetna polja. Ta 50-Hz valovanja EM-polj (oziroma EM-sevanja) delujejo lokalno, največje vrednosti pa dosegajo na površini naprave. Vrednosti električnih in magnetnih polj, ki se oblikujejo okrog gospodinjskih električnih naprav, se precej razlikujejo, in to celo med napravami, ki so si med seboj podobne. Odvisne so od zgradbe naprave, izolacije vodnikov in materialov v napravi.

Med uporabo naprav smo izpostavljeni sevanju

Pri uporabi električnih naprav smo redno izpostavljeni EM-sevanjem, a praviloma je izpostavljen le manjši del našega telesa, vezan na uporabo teh naprav, in še to le krajši čas. Dlje ko je naprava od nas, manj smo izpostavljeni sevanju. Vrednosti polj, ki jih ustvarijo ti umetni viri, so ob uporabi naprav na ustrezni razdalji v mnogih primerih manjše od vrednosti naravnih električnih in magnetnih polj, ki so nenehno prisotna okoli nas. Opravljene raziskave na zdravih prostovoljcih kažejo, da izpostavljenost poljem šibkih jakosti v okolju ali doma ne povzroča zaznavnih škodljivih vplivov na zdravje. Mejne vrednosti izpostavljenosti EM-sevanju so določene zato, da ne pride do kakršnih koli tveganj za zdravje prebivalstva; za opredelitev ni bistveno, ali smo izpostavljeni električnim oziroma magnetnim poljem v naravi ali sevanju umetnih virov.

Za slabo počutje kriv elektrosmog?

Nekateri menijo, da so elektrosenzibilni - preobčutljivi na električna in magnetna polja, ki se oblikujejo okoli umetnih virov, kot so wi-fi sistemi in drugi gospodinjski električni aparati ter hišna električna napeljava. Prepričani so, da je elektrosmog kriv za njihovo slabo počutje ali zdravstvene težave. S strahom pred sevanji iz umetnih virov je povezana ponudba izdelkov na trgu, kot so detektorji elektrosmoga, s katerimi naj bi lahko natančno izmerili nevarna umetna EM-sevanja, ki izvirajo iz različnih električnih aparatov. Pred nakupom detektorja se velja prepričati, kaj (in v katerih enotah) takšna naprava zaznava. To velja še posebno zato, ker nekateri od naštetih parametrov ne vplivajo na zdravje ali okolje.

Zaznano ni nujno nevarno

Dejstvo je, da so sevanja povsod okoli nas. Če nekaj zaznamo, še ne pomeni, da je to nujno tudi nevarno in da je naše zdravje ogroženo. Pomeni le, da so okoli nas viri sevanja, ki jih z našimi čutili ne zaznavamo. Učinek je odvisen od vrste in jakosti EM-sevanj oziroma valovanj EM-polj. Pri zaznavanju sevanj, za katera nimamo čutil, je še posebno pomembno vedeti, kaj in koliko smo zaznali ter rezultat znati razložiti – interpretirati (na primer v primerjavi z drugimi podobnimi vrednostmi sevanja, ki smo jim izpostavljeni v drugih prostorih ali okoliščinah). Predvsem pa je pomembno zavedanje, da so učinki sevanja na človeka in živa bitja odvisni od vrste in jakosti sevanja ter časa izpostavljenosti, ne pa od tega, ali prihaja sevanje iz umetnih ali naravnih virov.

Več informacij o sevanju v vsakdanjem življenju najdete v publikaciji Energija, sevanje, življenje na tej povezavi.