Uprava za varno hrano je razkrila delne rezultate analiz, ki so jih naredili po požaru v tovarni Kemis. Na različnih koncih vrhniške občine so vzeli pet vzorcev trave, dva vzorca solate in pet vzorcev zemlje s kmetijskih površin, analizirali so več kot 250 snovi. Na današnjem burnem zboru občanov, na katerem so nekateri Vrhničani stresali jezo na državne ustanove, so pojasnili, da je bila v enem od vzorcev trave, odvzetih v bližini Kemisa, vsebnost dioksina nad mejno vrednostjo.

Občani nezaupljivi do analize

Medtem ko rezultatov preostalih štirih vzorcev trave še nimajo, dioksini in furani v vzorcu solate niso presegli mejne vrednoti, izmerjena vrednost je bila desetkrat nižja od dovoljene. Na podlagi drugih do zdaj znanih rezultatov so sprejeli ukrep, da kmetje v radiju 1600 metrov od mesta vzorčenja onesnažene trave začasno ne smejo uporabljati sena, trave za krmljenje in silaže (pripravljene po 15. maju) ter pasti živali. V tem krogu je rasla tudi solata, v kateri niso našli dioksinov. Prebivalce s tega območja pozivajo, naj ne jedo vrtnin. Nove ukrepe bodo sprejeli, ko bodo znani še drugi rezultati, tudi petih vzorcev zemlje. Občani so dvomili o rezultatih. Nekateri so opozorili, da bi morala uprava za varno hrano meritve opraviti tudi zahodno od Kemisa, kamor se je širil dim. Pristojni so jim odgovorili, da bodo to naredili.

Mnogi Vrhničani zahtevajo zaprtje Kemisa. Kot kaže, bi se jim želja lahko uresničila. Nevenka Žvokelj iz urada glavne okoljske inšpektorice je povedala, da je inšpektorica Kemisu izdala ustno odločbo, o vsebini pa ni želela govoriti. Po zakonu bo v osmih dnevih sledila pisna odločba. Direktor Kemisa Emil Nanut je potrdil, da je prejel rokopis odločbe, a je še ni hotel komentirati. Prej se želi posvetovati s predstavniki lastnika podjetja, Gorenja. Po naših neuradnih podatkih je odločba inšpekcije za Kemis negativna. To je mogoče sklepati tudi iz tega, da inšpekcija ustno odločbo izda, kadar inšpektor ugotovi, da je lahko ogroženo zdravje in življenje ljudi.

Zakonodaja ne spodbuja podrobnega nadzora

Medtem ko so zaskrbljeni občani Vrhnike še vedno ogorčeni nad delovanjem pristojnih služb, ki jim več dni niso znale povedati, kako naj ravnajo po okoljski katastrofi, v zraku ostaja tudi vprašanje, ali je bil nadzor nad delovanjem podjetja Kemis učinkovit. Po zakonu poslovanje preverja inšpekcija, v tem primeru sta bistveni okoljska inšpekcija in inšpekcija za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Slednja je zadnji nadzor pred nesrečo v Kemisu opravila novembra leta 2010. Nepravilnosti niso ugotovili, zato so postopek ustavili.

Inšpektor se je udeležil intervencije ob požaru in ugotovil, da sta vodenje in koordinacija potekala učinkovito in usklajeno med reševalnimi službami ter štabom za civilno zaščito vrhniške občine. V naslednjih desetih dnevih bodo opravili še izredni inšpekcijski nadzor. Okoljski inšpektor je bil med letoma 2011 in 2015 v Kemisu sedemkrat. Vendar podjetja pred izbruhom požara ni nadzoroval približno leto in pol, zadnji pregled je namreč opravil konec leta 2015. Štiri dni po požaru so izvedli izredni inšpekcijski nadzor, danes pa izdali ustno odločbo. Med drugim so ugotavljali tudi, ali je bila količina odpadkov v tovarni skladna z dovoljenjem.

Ti podatki razkrivajo, da Kemis ni bil pod podrobnim nadzorom. Enakega nadzora so deležna tudi druga podjetja, ki tako kot Kemis spadajo v skupino z dovoljenem IED. Nadzirajo jih v razdobju enega, dveh ali treh let. Poraja se vprašanje, kako bi bilo treba spremeniti sistem, da bi bili onesnaževalci pod večjim nadzorom. Bernarda Jurič, ki v Inženirski zbornici Slovenije vodi projektno skupino za varstvo okolja, ima zamisel. Rešitev vidi v uvedbi pooblaščenca, ki bi ves čas bdel nad delovanjem podjetij, kar je ponazorila s primerom. »Medtem ko pooblaščeni inženir pri inženirski zbornici odgovarja s svojim podpisom in žigom za izdelavo načrta statike, da se vaša hiša ne poruši, pri izdelavi okoljskega poročila takšne osebe ni,« je dejala.

Podjetja morajo sicer poročila redno pošiljati na agencijo za okolje, vendar jih nihče stalno ne preverja. Juričeva pravi, da je nadzora z vidika varovanja okolja pri nas premalo in predlaga, da bi se zakon spremenil. »Na to že nekaj časa opozarjamo. Želimo, da bi pooblaščence s pooblastili in odgovornostjo za varstvo okolja opredelil novi zakon o varstvu okolja, ki se pripravlja.« Če bi zakon že bil spremenjen, bi Kemis moral pooblastiti človeka, ki bi imel neprestan nadzor nad tem, koliko odpadkov in kakšni odpadki so v tovarni, na kakšen način jih upravljajo, kako je s požarno varnostjo in podobno.