Stališče ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je nedvoumno. Spremembe statuta, kakršne so si zamislili v rektoratu Univerze v Mariboru, so nesistemske in sporne. Ostro so jim nasprotovali tudi vsi trije reprezentativni sindikati. »Sklenitev delovnega razmerja z rektorjem je lahko zgolj in edinole v pristojnosti upravnega odbora kot najvišjega organa upravljanja univerze, ki odloča o zadevah materialne narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje univerze,« je pristojnim na univerzi pisno utemeljil Stojan Sorčan, generalni direktor direktorata za visoko šolstvo.

Kljub temu je senat Univerze v Mariboru v torek z le enim glasom proti potrdil novi statut, ki »kastrira« upravni odbor v postopku zaposlitve rektorja. Poleg senata je moral novi statut potrditi tudi upravni odbor, preden bodo besedilo objavili v uradnem listu. Rektor Igor Tičar je ta organ včeraj potisnil ob zid z grožnjo, da bo univerza doživela hud finančni udarec, če ne bo potrdil novega statuta, saj bi sicer zamudili zakonsko določen rok, ki poteče 15. junija.

»Če zavrnete besedilo, bo ponovni postopek trajal tri mesece ali še celo več,« je na včerajšnji seji trdil Tičar. »Če se nam to zgodi, pomeni, da imamo nezakonit statut. Iz pogovora s sekretarjem na pristojnem ministrstvu izhaja, da bo univerza zato utrpela hud finančni udarec, ker naj bi bila do nadaljnjega deležna le 80-odstotnega financiranja po lanskih dvanajstinah.«

Statutarne spremembe, pisane na kožo interesom (pre)starega rektorja, je namreč rektorat »podtaknil« k spremembam, ki jih je univerzam zaukazala novela zakona o visokem šolstvu, ki je med drugim omogočila vključitev nepedagoških delavcev v postopke volitev rektorjev in dekanov. Sprva so imeli v rektoratu zamisel, da bi rektor podpisal pogodbo o zaposlitvi kar z najstarejšim prorektorjem, torej s sebi podrejeno osebo, ki jo sam izbere in imenuje na položaj. Zatem so dikcijo člena spremenili tako, da bo pogodbo podpisal od senata pooblaščen član senata.

Mnenja ministrstva so za Tičarja ljubiteljski dopisi

»Ministrstvi za javno upravo in za visoko šolstvo sta eksplicitno zapisali, da je predsednik upravnega odbora tisti, ki podpiše pogodbo z rektorjem,« je na včerajšnji seji opozorila sindikalistka Marija Javornik Krečič. »Ministrstvo je tudi snažilka,« ji je odgovoril rektor. »Ljubiteljski dopisi z ministrstva niso navodila, ki jim moramo slediti.«

Tičarju enoletno podaljšanje delovne dobe poteče avgusta, po zdaj veljavni zakonodaji pa mu je mogoče zaposlitev podaljšati največ do konca leta. Sprememba statuta je nov poskus, kako bi mu olajšali nadaljevanje mandata tudi v leto 2018. Po zdaj veljavni zakonodaji bi se moral namreč konec leta zagotovo upokojiti.

Univerza ni Kibla

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, visokošolski sindikat ter sindikat vzgoje, izobraževanja in raziskovalnih dejavnosti so terjali, da se iz statuta izločijo vse nezakonite spremembe, ki so jim podali negativno mnenje. Poudarili so, da je senat zgolj strokovni organ visokošolskega zavoda in ne organ upravljanja, zato ni pristojen za odločanje o delovnem razmerju rektorja.

»Prenos odločanja o delovnem razmerju rektorja iz upravnega odbora na senat, ki je strokovni in ne upravljalski organ, je nesistemski, nestrokoven in neetičen,« so prepričani v Visokošolskem sindikatu Slovenije. Senat je v torek preslišal opozorila o domnevni nezakonitosti tovrstne ureditve oziroma jih ni upošteval. Na upravnem odboru pa je včeraj prevladalo stališče, da je treba odločitev senata sprejeti.

Po prepričanju Saše Preliča s pravne fakultete, ki ga je na sejo povabil predsednik upravnega odbora Gorazd Meško, lahko univerzo kot delodajalca zastopa kdor koli. Po njegovih besedah bi bila pravno dopustna celo takšna določba, po kateri bi pogodbo o zaposlitvi rektorja podpisala celo čistilka, je ponovil včeraj. Prav tako meni, da za univerzo ne more veljati zakon o zavodih. »Ta zakon je napisan za organizacije, kot je recimo Kibla. Kible in univerze pa ne moremo primerjati.«