Telovadnica v sklopu osnovne šole Stražišče je neustrezna, več županov pa je že skušalo zgraditi novo. Kranj zanjo nima denarja, zato je župan Boštjan Trilar (sicer krajan krajevne skupnosti Stražišče) želel novo telovadnico zgraditi z javno-zasebnim partnerstvom. Najprej je povabil zainteresirane ponudnike in na javni poziv sta se javila dva. Potem je pripravil razpis in koncesijsko pogodbo.

Županu nasprotovali z bojkotom

A o pogajanjih, končni ceni in o poteku naložbe je župan svetnike seznanil šele tik pred sejo, na kateri naj bi potrdili 5,4 milijona vredno naložbo. Cena gradnje telovadnice je 2,2 milijona, ostalo pa so stroški vzdrževanja za naslednjih 15 let. Po preteku tega obdobja bi prešla v last Mestne občine Kranj. Zasebni partner pri projektu bi bila Gorenjska gradbena družba, ki je v zadnjih 13 letih za občino opravila za okoli 40 milijonov poslov.

Ker bi veljavnost gradbenega dovoljenja v teh dneh zapadla, je občina že začela pripravljalna dela za novo telovadnico, torej preden so svetniki ceno in ponudnika potrdili. Na sredini seji so svetniki najprej obsodili način priprave seje. »Ne morete nam takole dati gradiva na mizo. Po njem naj bi se o 5,4 milijona vredni naložbi odločili v 15 minutah. Svetniških skupin niste seznanili dovolj zgodaj, nismo imeli pravih informacij,« je dejal svetnik Drago Štefe (DeSUS). Še bolj kritičen je bil Zoran Stevanović (SNS). Opozoril je, da se na telovadnico čaka leta in leta, zdaj pa občina hiti, ker želi župan projekt dokončati do volitev.

Svetnik Jani Černe (SD) je opozoril na neskladnost pri vrednosti naložbe: »V januarskem gradivu, nanj se je skliceval župan z upravo vred, je bila cena še 4,3 milijona. Zdaj naj bi bila milijon več,« je opozoril in dodal, da je bil razpis tak, da se je nanj dejansko lahko prijavil le en ponudnik, čeprav sta se na javni poziv k oddaji vloge o zanimanju za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva javila dva. Svetniki so na seji zaman čakali odgovor uprave na vprašanje o pogojih razpisa in ali je ta povzročil, da je bil ponudnik na koncu en sam.

Andrej Šušteršič (SMC) in Bojan Homan ter Saša Kristan (oba SDS) so se strinjali, da se vsi zavedajo pomena telovadnice, a je pot do nje sporna, premalo transparentna. Župan Trilar je potem pozval k 15-minutni pavzi, v kateri je vodjem svetniških skupin na velik list napisal vse številke, a očitno jih tudi v 5o minutah, kolikor je potem trajal premor, ni prepričal. Ker je vztrajal pri glasovanju, je ob skoraj polni sejni dvorani prisotnost potrdilo le 15 svetnic in svetnikov. Zato glasovanja ni bilo, sejo pa je župan zaradi nesklepčnosti zaključil. Nadaljevala naj bi se prihodnji teden.

V kratki anketi po seji so nam svetniki različnih skupin skoraj enoglasno potrdili, da se zavedajo pomena nove telovadnice, a ne morejo o tem odločati na podlagi dogajanja pred sejo in zaradi dejstva, da so se pojavile nove okoliščine, za katere niso vedeli.

Zahtevni razpisni pogoji

Občina je na vprašanje, ali sta se na javni poziv odzvala dva ponudnika, potrdila, da sta zanimanje za gradnjo telovadnice res izrazila dva potencialna partnerja, vendar sta njuni ponudbi v fazi poziva nezavezujoči. Na razpis za koncesijo se je odzval le eden od njiju. Na vprašanje, ali je drugi ponudnik res najavil cenejšo gradnjo, občina ni odgovorila. V razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na spletni strani občine, je zapisano, da mora imeti podjetje, s katerim bo občina sklenila koncesijsko pogodbo, najmanj 30 kvalificiranih zaposlenih in v zadnjih treh letih po 4,5 milijona prometa. Takšnih pogojev drugi ponudnik na razpisu ni mogel izpolniti, kot tudi velika večina slovenskih podjetij te stroke ne.

Trilar je v pisnem pojasnilu včeraj zapisal, da je bila po njegovem seja prekinjena, ker gre za veliko naložbo, in svetniki potrebujejo čas za odločitev, bržkone pa jih je zmedlo tudi dejstvo, da je bila svetu januarja predstavljena le naložbena vrednost v znesku 3,5 milijona. Po njegovem so očitno pričakovali, da bo ostala enaka, a je bilo treba dodati še stroške za uporabo objekta v času trajanja pogodbe.

Občina bo v skladu s koncesijsko pogodbo v 15 letih s plačilom uporabnine vlagatelju povrnila tako strošek gradnje kot tudi vzdrževanja, vse kar bo zasebni partner iztržil z oddajo prostorov telovadnice od 15. ure dalje, pa bo njegov prihodek.