Naprej je očitno, da država sploh ne ve, kakšen objekt želi graditi, ali enotirno progo ali dvotirno, ali klasičen transport ali po varianti prof. Duhovnika, predvsem pa se ji o ceni objekta ne sanja. Ne razumem, zakaj niso dali domačim strokovnjakom naloge, naj izdelajo idejni projekt z vsemi elementi za ponudbo in pridobijo od potencialnih izvajalcev okvirne cene za posamezne variante, kot to delajo v tujini. Pri tem naj se ponudi izdelava predorov s klasičnim miniranjem in avstrijsko metodo gradnje NATM ter metodo z rezalnim strojem Full Face, ki ima sistem podgrajevanja z betonskimi paneli. Obdela naj se klasičen transport oziroma metoda dr. Duhovnika, ki ni noben bavbav, saj se podobne metode uporabljajo v Švici pri gorskih železnicah, nekaterih tramvajih in v rudarstvu.

Po tem naj se prouči varianta podgrajevanja samo s primarno betonsko oblogo iz brizganega betona po metodi NATM, saj je sekundarna betonska obloga zaradi samonosilnosti apnenca sploh nepotrebna in je metanje denarja stran; tako bi prihranili vsaj 20–30 odstotkov cene gradnje, podobno kot je podgrajevanje z betonskimi paneli pri metodi izkopa Full Face brez sekundarne betonske obloge. Zaradi neraziskanosti terena in možnih kavern bi bila uporaba tehnologije Full Face tvegana, vseeno pa jo je treba projektno obdelati. Pridobljeni apnenec od izkopov naj se uporabi za izdelavo brizganih betonov ali za izdelavo betonskih panelov, višek pa za gradnjo pomolov v Luki Koper ali polotoka med Izolo in Koprom.

Za konec: gradnja dvotirne proge bi zahtevala le za cca 30 odstotkov večji profil kot za enotirno, kar ni velik strošek, saj je podgrajevanje v pretežno samonosilnem apnencu relativno poceni.

Matjaž Cerovac univ. dipl. inž. rud. in geot., Šmartno ob Paki