S pomočjo CTG-aparata lahko v času nosečnosti in poroda zdravniki natančno spremljajo delovanje plodovega srca in aktivnosti maternice, kar je zelo pomembno za pravilno vodenje nosečnosti in poroda.

Doc. dr. Nataša Tul Mandić, predstojnica Porodnišnice Ljubljana, je ob tej priložnosti povedala, da se v porodnišnici vsako leto rodi okoli 200 parov dvojčkov ter tudi dva do štirje trojčki. Število večplodnih nosečnosti narašča. Pred tridesetimi leti se je rodil en par dvojčkov na 100 porodov, danes pa se pri nas rodita skoraj dva para dvojčkov na 100 porodov. Pri nosečnostih z dvojčki je veliko več zapletov kot pri enojčkih, zato potrebujejo za varno in strokovno vodenje nosečnosti sodobne naprave. Ker je zapletov pri nosečnosti z dvojčki pomembno več, prihaja v osrednjo slovensko porodnišnico precej nosečnic z dvojčki iz vseh slovenskih krajev. Tako predstavljajo porodi dvojčkov 3–4 odstotke porodov v Porodnišnici Ljubljana, pomembno več kot v preostalih slovenskih porodnišnicah.