Doslej so raziskali nekaj manj kot 2200 prazgodovinskih grobov - odkrili so približno 310 grobov iz obdobja pozne bronaste dobe, v 50 prazgodovinskih rodovnih gomilah približno 1100 grobov starejše in poleg teh več kot 750 planih grobov mlajše železne dobe.

Arheolog Dolenjskega muzeja in vodja izkopavanj Borut Križ je povedal, da so letos že odkrili osem žarnih kasnobronastodobnih žganih grobov, sicer pa nameravajo podobno kot lani raziskati približno 500 kvadratnih metrov omenjenega grobišča z rodovnimi starejše železnodobnimi gomilami in omenjenimi vmesnimi starejšimi grobovi.

Našli orožje, nože, sulice in šila

Še vedno skušajo najti vsaj enega od robov grobišča in da nadaljujejo tam, kjer so lani do konca raziskali gomili 48 in 49 ter začeli z izkopavanjem gomile 50, pri tem pa naleteli na deset kasnobronastodobnih grobov iz 9. do 8. stoletja pred našim štetjem in na 21 grobov iz 7. stoletja pred našim štetjem. Ta sodijo v zgodnje obdobje starejše železne dobe ali tako imenovane halštatske kulture.

V halštatskih gobovih so bili večinoma pokopani moški, kar sklepajo glede na pridano orožje, nože, sulice in šila, odkrili pa so tudi dokaj bogat ženski grob, ki je bil ob gradnji italijanskega vojaškega bunkerja med drugo svetovno močneje poškodovan.