»Otroci in učiteljski zbor so v zdravih prostorih. Vsakršna bojazen je odveč,« pravi župan Dolenjskih Toplic Jože Muhič o problematiki radona v tamkajšnji osnovni šoli in vrtcu, ki ju obiskuje 317 učencev in 170 predšolskih otrok. Bistveno višjo raven radona od dovoljenih 400 bekerelov na kubični meter so v kletnih in pritličnih prostorih zaznali po energetski sanaciji pred tremi leti. Strokovne meritve so pokazale, da je ponekod vsebnost radona dosegla tudi 3000 bekerelov na kubični meter. Na podlagi priporočil inšpektorata in stroke so takoj uvedli intenzivno vsakdanje prezračevanje, aprila letos pa je izvajalec v sodelovanju z Zavodom za gradbeništvo saniral tri igralnice vrtca in sanitarne prostore. Med počitnicami naj bi končali sanacijo v preostalih vrtčevskih prostorih in šoli.

»Že v preteklosti smo imeli v šoli težave z radonom, presežena vrednost je bila izmerjena v kemijski učilnici. Zadevo smo sanirali s sistemom odzračevanja in vrednosti so bile nato bistveno nižje od mejnih. Po izvedbi energetske sanacije šole pa sem se v zvezi s problematiko radona posvetovala s strokovnjaki, ki so potrdili, da se koncentracija radona v prostorih z boljšo zatesnitvijo lahko bistveno poveča. Zato sem kot ravnateljica po energetski sanaciji ponovno naročila meritve in pokazalo se je, da so vrednosti radona v kletnih in pritličnih prostorih šole ter v treh igralnicah v vrtcu bistveno povišane,« je dejala ravnateljica topliške šole Maja Bobnar.

Zaposlene so takoj seznanili z ugotovitvami in od tistega trenutka naprej vsak dan prezračevali prostore. Zjutraj pred začetkom pouka tako dežurni učitelji odpirajo okna in zračijo. Nekaj več težav je bilo pozimi, saj so s tem precej ohladili prostore, a so kljub temu vztrajno prezračevali. »Po navodilih inšpektorja je to edini možen ukrep pred sanacijo z ustreznim odvajanjem izpod temeljev,« je dejala Bobnarjeva.

Vrednost radona bistveno padla

Aprila letos je tako izbrani izvajalec skupaj z Zavodom za gradbeništvo izvedel sanacijo, ki se je izkazala za učinkovito tudi za nadaljnje faze. Vrednost radona je namreč po izvedenih ukrepih padla na 30 do 40 bekerelov na kubični meter. Toda ker je stavba, kot se je izkazalo, zelo kakovostno grajena, vključno s temelji, sanacija po besedah Bobnarjeve ni mogla potekati po ustaljenem sistemu, ki ga zavod uporablja pri drugih stavbah, ampak so v topliškem primeru uporabili sistem kinet.

»Šlo je za podvrtavanje temeljev zgradbe in odsesavanje zraka izpod tlakov prostorov z ventilatorji in skozi ustrezno zatesnjene cevi. To ni kakšna tehnična znanost, potrebna pa sta natančno načrtovanje in izvedba. Prav zaradi kakovostnih temeljev je bilo precej težko določiti točke, ki povezujejo te podzemne kanale,« pravi direktor topliške občinske uprave Rado Javornik. Rezultati tako kažejo, da je smer sanacije prava, občina pa mora izpeljati vse nadaljnje korake, dodaja. Za sanacijo je občina takoj rezervirala 20.000 evrov, računa pa, da ji bodo pristojna ministrstva denar povrnila.