Devet dni po požaru tovarne Kemis v Sinji Gorici pri Vrhniki je Agencija RS za okolje (Arso) javnosti predstavila težko pričakovane izsledke raziskave o onesnaženosti tal. V sodelovanju z Infrastrukturnim centrom za pedologijo in varstvo okolja pri biotehniški fakulteti in civilno zaščito so za merilna mesta določili tri otroška igrišča, šest njiv in po en vrt, urbano zelenico v blokovskem naselju in travnik. Skupno so vzeli 21 vzorcev v dveh različnih globinah tal. V enem od otroških igrišč so analizirali tudi mivko.

Otroci naj ne vnašajo prsti v usta

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je Arsu posredoval rezultate štirih lokacij in delne rezultate še treh, Janja Turšič iz Arsa pravi, da v tleh ni opaznih vplivov požara. Sicer so bile presežene mejne vrednosti v štirih vzorcih tal za kadmij in v enem vzorcu za nikelj. Opozorilne vrednosti pa so bile presežene v štirih vzorcih za kadmij in dveh za krom. Kadmij, nikelj in krom spadajo med strupene kovine. Kritična vrednost je bila presežena v enem vzorcu za pesticid DDT na globini 5 do 20 centimetrov. Glede na to, da so bile presežne vrednosti primerljive med vzorci, vzetimi v dveh globinah (nič do pet centimetrov in 5 do 20 centimetrov), delni rezultati nakazujejo, da je povišana onesnaženost posledica dejavnosti pred požarom. Če bi bila onesnaženost posledica požara, bi bile zgornje plasti zemlje bolj onesnažene kot spodnje.

Tako je mogoče sklepati, da so snovi, ki so jih našli, zgodovinsko breme. Vzorce so vzeli 16. in 17. maja, torej pred deževjem. Ali je to spremenilo stanje, bodo izvedeli po tistem, ko bodo analizirali vzorce, ki so jih na eni lokaciji (pri vrtcu) vzeli danes. Vzorce krme za živali in zelenjave je vzela uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, na rezultate še čakajo. Inšpektorji so kmetom svetovali, naj živino umaknejo v hlev. Ugotovili so, da živali pijejo iz javnega vodovoda, ki ni onesnažen. Na območju Sinje Gorice je 89 kmetovalcev, od tega jih šest prodaja mleko. Na lokalni tržnici inšpektorji niso našli oporečne hrane.

Pristojni zagotavljajo, da so rezultati analize tal dobri. Peter Otorepec z Inštituta za javno zdravje vidi problem le v dveh njivah v bližini Kemisa, kjer so našli veliko karnija, medtem ko so preostali rezultati v skladu z uredbo za tla. »Drugje na Vrhniki so tla primerna za pridelavo hrane. Tisto, kar malo moti v tem trenutku, je, da nimamo rezultatov dveh spojin – dioksina in furana,« je dejal Otorepec. Na rezultate teh dveh še čakajo.

Otorepec svetuje, naj ljudje zavržejo vrtnine, na katerih najdejo saje ali sumijo, da so kakor koli drugače onesnažene. Natančnejša navodila bodo znana, ko bo končana analiza uprave za varno hrano (predvidoma jutri). Otorepec dodaja, naj otroci do objave rezultatov o prisotnosti dioksina in furana rok po tistem, ko rijejo z njimi po prsti, ne nosijo v usta. Četudi bi otroci to počeli, na kratek rok težav ni pričakovati, ampak le, če bi prst v usta vnašali v daljšem obdobju.

Atrazin našli le v vodi, v zemlji ne

Mikrobiolog Gorazd Pretnar, ki pozorno spremlja posledice požara na okolje, je dejal, da je ocena rezultatov Arsa in Inštituta za javno zdravje ustrezna. Snovi, ki so jih našli, namreč razpadajo mnogo let. A opozarja, da se bistvo skriva drugje, v stirenu, ki je rakotvoren. »Glede na meritve je stiren prisoten tako v potoku kot zemlji in ga lahko povežemo s Kemisom. Ljudje so ga vdihavali, predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela Metoda Dodič Fikfak pa bi lahko odgovorila, kašne so lahko zdravstvene posledice,« je dejal Pretnar, ki nestrpno čaka rezultate meritev dioksina in furana v zemlji.

O tem, da se je med požarom tvoril dioksin, ne dvomi. Sprašuje se le, ali so ga vzorci zajeli. Tudi dioksin ostaja v zemlji še leta po izpustu. Kot pravi Pretnar, je za ljudi dober podatek, da v zemlji niso našli atrazina, ki je v veliki količini odtekel v potok, kar pa je obupno za naravo. Sklepa, da je požar zajel atrazin v tekoči obliki, že pripravljen na uničenje.