Na slovenskem trgu elektrike in zemeljskega plina že skoraj dve leti poteka konsolidacija, hkrati pa na trg prihajajo novi ponudniki oziroma dobavitelji. Po podatkih agencije za energijo je trenutno pri nas 16 dobaviteljev elektrike in 19 dobaviteljev zemeljskega plina. Na trgu elektrike so največji dobavitelji Gen-I s 23,2-odstotnim tržnim deležem, sledi ECE, ki ima 19,2-odstotni tržni delež, in Energija plus z 12,7-odstotnim tržnim deležem. Med ponudniki zemeljskega plina so največji Geoplin (ta ima kar 47,8-odstotni tržni delež), Gen-I in Adriaplin. V ZPS ocenjujejo, da so med ponudniki še vedno velike razlike, ne le v ceni, ampak tudi v splošnih pogojih. »Prav zato morajo biti potrošniki pri zamenjavi dobaviteljev pozorni na morebitno vezavo in skrite stroške,« je povedala Breda Kutin, predsednica ZPS.

Kot je dejala, se za zamenjave dobaviteljev odločajo predvsem aktivni potrošniki. 80 odstotkov potrošnikov pa še nikoli ni zamenjalo dobavitelja energije. V začetku leta 2015 je v prvi akciji ZPS dobavitelja elektrike in/ali plina zamenjalo več kot 12.300 gospodinjstev, skupaj so prihranili skoraj milijon evrov, v povprečju pa so prihranki na letni ravni znašali okoli 80 evrov. »Nekateri so prihranili znesek v višini mesečne položnice, drugi pa več sto evrov,« je dejala Kutinova.

Prijave zbirajo do 12. julija

Zamenjava dobavitelja energije v okviru ZPS bo preprosta, nezavezujoča in brezplačna, v njej pa lahko s prijavo do 12. julija sodelujejo vsi potrošniki. Dan pozneje bo licitacija ponudb dobaviteljev elektrike in plina, zmagal pa bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno. Tisti, ki bodo sodelovali v skupinski zamenjavi dobaviteljev, bodo v drugi polovici avgusta prejeli individualno oceno prihrankov in ponudbo za zamenjavo dobavitelja. Do 5. oktobra bodo imeli čas za sklenitev pogodbe z izbranim dobaviteljem. V ZPS zatrjujejo, da bodo s tem, ko bo v akciji sodelovalo več potrošnikov, imeli hkrati večje možnosti, da pri dobaviteljih energije še dodatno znižajo cene, pravni strokovnjaki v ZPS pa bodo podrobno pregledali vse prispele ponudbe.

15 odstotkov več zamenjav dobavitelja elektrike

Po podatkih agencije za energijo je lani dobavitelja elektrike zamenjalo 76.531 odjemalcev, od tega kar 58.669 gospodinjstev. Lani so v primerjavi z letom prej opazili 15-odstotno povečanje menjav dobavitelja. Dobavitelja zemeljskega plina pa je lani zamenjalo samo 6.326 odjemalcev, število menjav v primerjavi z letom 2015 se je zmanjšalo za 16 odstotkov. Pri agenciji ugotavljajo, da se je lani potencialni prihranek ob menjavi dobavitelja elektrike povečal, saj je v povprečju znašal od 69 do 91 evrov. »Pri zamenjavi ponudbe za zemeljski plin pa je morebitni prihranek lani znašal od 65 do 90 evrov,« pravijo pri agenciji za energijo.

Razlike med ponudniki pa niso le v cenah, saj ponujajo še dodatne storitve. Ker njihova poslovna politika narekuje tudi različne tržne aktivnosti, so lani pri agenciji opazili, da so nekateri dobavitelji »našli« kar nekaj novih marketinških prijemov.