Ali je Hitlerju res »uspelo«? Ali je bil Hitler res rešitelj Evrope, ko je »rešil judovsko vprašanje«, in je tako dobil vojno? Holokavst s šest milijonov žrtev Judov pa da je sprejemljiv? Ali je nauk holokavsta, da se naj ta »po potrebi« ponavlja, seveda ne samo nad Judi?

Slovenski kazenski zakonik (Uradni list RS 55/2008), 297. člen, pa v svojih prvih treh odstavkih pravi:

1. Kdor javno spodbuja ali razpihuje narodnostno, rasno, versko ali drugo sovraštvo, razdor ali nestrpnost ali spodbuja k drugi neenakopravnosti zaradi telesnih ali duševnih pomanjkljivosti ali spolne usmerjenosti, se kaznuje z zaporom do dveh let.

2. Enako se kaznuje, kdor javno širi ideje o večvrednosti ene rase nad drugo ali daje kakršno koli pomoč pri rasistični dejavnosti ali zanika, zmanjšuje pomen, odobrava, omalovažuje, smeši ali zagovarja genocid, holokavst, hudodelstvo zoper človečnost, vojno hudodelstvo, agresijo ali druga kazniva dejanja zoper človečnost.

3. Če je dejanje iz prejšnjih odstavkov storjeno z objavo v sredstvih javnega obveščanja, se kaznuje tudi urednik oziroma tisti, ki ga je nadomeščal, s kaznijo iz prvega ali drugega odstavka tega člena, razen če je šlo za prenos oddaje v živo in dejanj iz prejšnjih odstavkov ni mogel preprečiti.

Pa se ni popolnoma nič zgodilo. Ali bomo znova dopustili hitlerje in morije? Kaj je Hitler, ko praznujemo praznik upora proti okupatorju: rešitelj Evrope ali okupator?

Franc Mihič, Ribnica