Odgovor:

Etažni lastniki lahko kadar koli odstopite od pogodbe o opravljanju upravniških storitev. Ker gre pri tem za posel rednega upravljanja, zadostuje za veljavnost sklepa o odstopu že navadna večina. Odpovedni rok znaša tri mesece in začne teči od dneva vročitve odpovedi upravniku. V tem roku morate etažni lastniki tudi izbrati novega upravnika. Če pa je upravnik kršil zakon ali pogodbo o opravljanju upravniških storitev, lahko etažni lastniki odstopite od pogodbe celo brez odpovednega roka.

Vprašanje:

V stanovanjskem bloku nas je osem etažnih lastnikov, ki smo lastniki desetih stanovanj. Ker sem slišal, da v manjših blokih upravnik ni obvezen, me zanima, ali ga pri nas sploh potrebujemo?

Odgovor:

Da, upravnika ste dolžni izbrati – po zakonu ga potrebuje vsaka nepremičnina, ki ima vsaj dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov (stanovanj). Izbor upravnika se sicer šteje za posel rednega upravljanja, kar pomeni, da mora za njegovo imenovanje glasovati večina etažnih lastnikov (po solastniških deležih na skupnih delih). Če pa upravnik ni izbran, lahko vsak etažni lastnik predlaga, da ga določi sodišče v nepravdnem postopku.

Mag. Boštjan J. Turk