Nove ugotovitve o posledicah požara v tovarni Kemis, ki jih je danes objavila agencija za okolje (Arso), potrjujejo podatke, ki so se v javnosti pojavljali v preteklih dnevih. Nekateri občani so še vedno razjarjeni. Na predstavitvi rezultatov raziskav se jih je v gasilskem domu Sinja Gorica zbralo okoli deset, nekateri so bili iz drugih krajev. Z vprašanji v jeznem tonu so prekinjali predstavitev, nekateri pa so zmerjali župana Stojana Jakina. Med zmerljivkami ni manjkalo političnih oznak iz časov komunizma. Več občanov naj bi se danes zbralo na protestnem shodu.

Občani naj ne jedo domačih vrtnin

Zrak na Vrhniki z izjemo neposredne bližine tovarne Kemis glede na četrtkove meritve ni več čezmerno onesnažen, zdaj skrbi povzroča stanje potoka Tojnica. »Onesnaženje potoka Tojnica ocenjujemo kot katastrofalno. Nima neposrednega vpliva na ljudi, ampak na bitja v potoku,« je dejala Janja Turšič z urada za stanje okolja pri Arsu.

Vzorce so na treh mestih v Tojnici in enem v Ljubljanici odvzeli 20 ur po izbruhu požara. V Tojnici ob tovarni Kemis in pred izlivom v Ljubljanico so višje vrednosti od dovoljenih izmerili pri kovinah niklju in kobaltu, mineralnih oljih, diklorometanu in tetrakloroetenu, aromatskih spojinah, formaldehidu in fluoridu. Vsebnost živega srebra v vodi je bila pod mejno vrednostjo, zaznali pa so druge strupene snovi, ribe v potoku so poginile. Ob gašenju se je na treh mestih v Tojnico stekla voda.

Potok čisti VGP Drava Ptuj. Namestili so pregrade, s pomočjo katerih lovijo onesnaženo vodo z gladine in jo odstranjujejo. Na stometrskem pasu ob tovarni se je oljna gošča prijela brežine in obrežne vegetacije. Potok čisti okoli 30 ljudi, do danes so načrpali več kot 40 kubičnih metrov zaoljenih vod, posledice bodo daljnosežne. V Tojnici ob gasilskem domu Sinja Gorica in na merilnem mestu v Ljubljanici noben parameter ni presegel maksimalno dovoljene koncentracije, vendar rezultati kažejo, da je onesnaženje doseglo tudi Ljubljanico. Pitna voda ni bila onesnažena, kajti v hiše Vrhničanov prihaja iz drugega vodnega vira.

Analize vzorcev zemlje še niso končali, zato Viviana Golja iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje prebivalcem svetuje, naj ne jedo vrtnin in poljskih pridelkov z območja, kjer se je valil dim. Tudi živali naj ne jedo rastlin s tega območja, morebitne škodljive snovi bi se prek njih lahko prenesle na ljudi. Danes je padla odločitev, da bodo gasilci, ki so gasili požar, opravili dodaten zdravniški pregled. Vodila ga bo Metoda Dodič Fikfak iz kliničnega inštituta za medicino dela.

Občani še čakajo na odgovore

Jezni občani, ki nameravajo vztrajati pri zahtevi po zaprtju Kemisa, so želeli slišati, kakšni odpadki so zgoreli in koliko ton jih je bilo ter predvsem, zakaj je izbruhnil požar. Direktor Kemisa Emil Nanut jim je odgovoril, da tega ne ve, ker forenzična preiskava še ni končana. To občanov ni zadovoljilo, kajti prepričani so, da bi morali biti značilnosti odpadkov in mesto, na katerem so stali, popisani. Nanut jim je odgovoril, da je računalniški strežnik s temi podatki zgorel.

V delu tovarne, v katerem so se razplamteli ognjeni zublji, je bilo 1500 ton nevarnih odpadkov. Koliko jih je zgorelo, še ni znano. Zgoreli so odpadki iz gospodinjstev, ki jih imajo v podjetju le pet do deset odstotkov, drugo so industrijski odpadki (odpadna olja, barve, laki, filtri iz avtomobilov in tovarn, odpadki iz farmacije…). Nanut je ponovno zagotavljal, da Kemis dela v skladu z zakonodajo (imajo okoljsko dovoljenje za vse odpadke, razen za radioaktivne in eksplozivne) in da bodo skušali sanirati posledice.