Metliški dom starejših občanov je skupaj z izobraževalnim centrom Prah iz Rogaške Slatine pridobil vsa potrebna soglasja za izvajanje srednješolskega poklicnega programa bolničar negovalec. Po besedah direktorice doma starejših Stanislave Majerle socialnovarstveni zavodi po vsej državi zaznavajo pomanjkanje tovrstnega kadra oziroma povečanje potreb po njem.

»Naš dom je že večkrat objavil razpis za prosto delovno mesto bolničarja negovalca, a kadra enostavno ne dobimo,« pravi Majerletova. Ko se je nanje obrnil izobraževalni center Prah iz Rogaške Slatine in so z njim podpisali pogodbo o sodelovanju, so zaznali dve priložnosti. Ena je priložnost za izobraževanje in prekvalifikacijo bodočih kadrov tako iz Bele krajine kot tudi od drugod, druga pa oživitev stavbe nekdanje komende, kjer je pred leti deloval oddelek za dementne stanovalce metliškega doma, zadnji dve leti pa je bila stavba prazna. Prostore v njej so že pripravili za potrebe izobraževanja, pojasnjuje Majerletova.

Jeseni naj bi vpisali prvih dvajset dijakov

Po besedah Nine Šket, vodje referata v zasebnem izobraževalnem centru Prah, kjer že petnajst let izvajajo programe srednjega poklicnega in strokovnega šolstva ter višjega strokovnega šolstva, nameravajo s prihodnjim šolskim letom v triletni program bolničar negovalec vpisati prvih dvanajst do dvajset dijakov. »Vsi naši programi so praktično naravnani, zato vedno iščemo tudi kader iz prakse. Splošne predmete pa bodo pokrili profesorji iz podružnice naše šole v Krškem.«

Večji del izobraževanja bodo tako dijaki opravljali kar v prenovljenih in za potrebe izobraževanja opremljenih prostorih metliške komende ter v samem domu starejših občanov, torej v okolju, v kakršnem naj bi v prihodnje tudi delali. V mentorstvo pri izvajanju prakse pa se bodo po besedah Majerletove vključili tudi zaposleni iz doma starejših, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za mentorstvo. ds