Velenjski svetniki so na izredni skupni seji odločno nasprotovali dvigu cene toplotne energije v Šaleški dolini, ki jo je določila Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ), potrdila pa tudi Agencija za energijo. S prvim majem bi se variabilni del cene za megavatno uro tako za gospodinjstva kot gospodarske družbe že moral z dosedanjih 11 povišati na dobrih 17 evrov, a Komunalno podjetje Velenje, ki energijo zaračunava končnim uporabnikom, doslej tega povišanja še ni obračunalo na položnicah. Kdaj se bo to zgodilo, direktor Komunalnega podjetja Velenje Gašper Škarja še ne ve napovedati. Dejal pa je, da dolgo razlike v ceni sami iz lastnega žepa ne bodo zmogli kriti, saj so že do zdaj varčevali in izčrpali vse možnosti, da so lahko ceno ohranjali na enakem nivoju.

Želijo biti izenačeni s Posavjem

Spomnimo, da je višjo ceno za megavatno uro TEŠ s sklepom potrdila tudi Agencija za energijo, v praksi pa to za uporabnike v Šaleški dolini pomeni, da se ogrevanje draži za četrtino. In to kljub temu da se je z novo naložbo bloka šest izkoristek premoga izboljšal, kar pomeni, da porabijo manj premoga, s tem pa je tudi izpust v okolje manjši. »Mi smo seveda pripravljeni plačevati strošek toplotne energije, a hkrati zahtevamo, da smo v enakopravnem položaju v primerjavi s Posavjem. Tam imajo to urejeno z zakonom in prejemajo odškodnino za degradirano okolje. Mi tega nimamo. In zato tudi ne moremo sprejeti, da plačujemo drago toplotno energijo, obenem pa je naša dolina vsak dan bolj degradirana,« opozarja velenjski župan Bojan Kontič.

Kot je še poudaril na izredni seji, pa jih bega predvsem metodologija izračuna, po katerem so prišli do cene 17,25 evra za megavatno uro, saj naj v TEŠ ne bi želeli razkriti vhodnih podatkov za izračun. Temu pa oporeka direktor TEŠ Arman Koritnik, ki je dejal, da so vodstvu velenjske komunale v fazi pogajanj oziroma mediacije pokazali celotno kalkulacijo za izračun cene. »Mi se o ceni seveda ne moremo pogajati. Ceno določi in potrdi Agencija za energijo in to na osnovi metodologije, ki je zapisana v zakonu,« je spomnil Koritnik.

Radi bi pravično ceno

Kljub temu da je pogodba s TEŠ o ceni podpisana in veljavna, pa se bodo predstavniki lokalnih skupnosti že prihodnji teden sestali s predstavniki HSE, TEŠ in Premogovnika ter se pogovarjali prav o ceni toplotne energije. Župana Velenja in Šoštanja pa bosta imenovala celo posebno strokovno komisijo, ki bo sodelovala pri določitvi tako imenovane pravične cene energije, ki je že zdaj bila v Šaleški dolini najnižja v Sloveniji. Prav tako pa bosta upravi obeh občin z zunanjimi sodelavci pripravili predlog besedila zakona, ki ga bodo posredovali v sprejem poslancem v državni zbor. Če v Šaleški dolini ne bodo uslišani, pa pravijo, da bodo pravico, če bo treba, iskali tudi na sodišču.