V raziskavi so ugotovili, da privlačnost ne vpliva le na izbor partnerja. Ta namreč veliko vlogo igra tudi v prijateljskih odnosih in celo na službenih razgovorih. Nanjo prav tako ne vpliva le fizični videz osebe, na kar so se osredotočale pretekle raziskave. Na privlačnost namreč ključno vplivata tudi vonj in glas, saj prek slednjega osebi pripišemo določene značajske lastnosti, kot so dominantnost, čustveno stanje ali kooperativnost, medtem ko vonj povežemo s posameznikovo osebnostjo, plodnostjo, dieto ali genetsko kompatibilnostjo. Čeprav veliko ljudi ve, kaj jih fizično privlači, ne vedo kakšen tip glasu ali vonja jih privlači, kar opišejo kot privlačnost, ki je ne znajo razložiti.

Dejavniki privlačnosti so prepleteni

Znanost privlačnosti se je izkazala za izjemno kompleksno, pojasnjujejo avtorji omenjene raziskave, ki je bila objavljena v znanstveni reviji Frontiers in Psychology. Pravijo, da se s preiskovanjem privlačnosti ne ukvarja veliko znanstvenikov ter da so dejavnik vonja in glasu do sedaj premalo poudarili. Njihove raziskave so pokazale, da največ informacij dobimo prav s povezavo različnih dejavnikov. V raziskavi se je namreč izkazalo, da ženske preferirajo srednji nivo možatosti, vendar jim pri tem ni tako pomembno, na kakšen način se ta izkazuje. Lahko jih namreč privlači možat glas in manj možato telo ali obratno. Medtem pa moški iščejo relativno ženskost, tako v njenem videzu kot tudi barvi glasu.