»Vsekakor je treba upoštevati tudi to, da je ameriška gospodarska zbornica, ki deluje za našo državo, sklenila sodelovanje z našo ekonomsko fakulteto in Univerzo v Ljubljani in tudi donirala omenjeni javni univerzitetni ustanovi 50.000 evrov, predvsem z namenom amerikanizacije in neoliberalizacije našega zdravstvenega sistema. Upoštevanja vredna je tudi informacija, da je ameriško združenje zdravnikov vedno nasprotovalo temu, da bi v Ameriki uvedli javno zdravstvo za vse državljane.«

Sporočamo, da zgornja trditev ni resnična. Omenjenega raziskovalnega projekta nismo naročili in nismo v celoti plačali, smo pa bili k projektu Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete (CPOEF) z naslovom Projekt prenove gospodarskih vidikov slovenskega zdravstva 2015 povabljeni kot eden od partnerjev. Po posvetovanju s komisijo za zdravstvo in kakovost bivanja, kjer delujejo številni strokovnjaki z različnih področij, smo se odločili, da k projektu pristopimo, saj je bil namenjen aktivnemu vključevanju najširše javnosti v argumentirano razpravo o smernicah za zdravstveno reformo. Naš materialni prispevek k projektu je bil 1800 evrov neto (2196 evrov bruto).

AmCham Slovenija je slovenska organizacija, v pravni obliki zavod, ki je bila ustanovljena leta 1999 in je v celoti vodena in financirana s strani članov. Prizadevamo si za pozitivne spremembe v Sloveniji in smo poslovna skupnost, ki v spremembah išče priložnosti. Verjamemo, da je za spremembe v družbi ključno sodelovanje med gospodarstvom, državo in civilno družbo, in za to si bomo prizadevali tudi v prihodnosti. V okviru AmCham Slovenija deluje osem komisij, kjer delujejo predstavniki več kot 320 podjetij, naših članov, ki vsi verjamejo v ustvarjanje pozitivnega okolja za življenje doma, v Sloveniji. Vse naše dejavnosti so transparentne, naše delovanje pa jasno opisano na naši spletni strani.

Brina Tomovič, za AmCham Slovenija